Načítavam stránku...

Jazyk a politika – na pomedzí lingvistiky a politológie - 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Dňa 21. júna 2018 sa uskutočnil 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky ...

Kariérna cesta 2018

Naštartuj svoju kariéru už teraz a a príď na veľtrh práce a kariérneho poradenstva Kariérna cesta, ktorý organizuje Kariérne centrum EU v ...

LingvaFest´ 2018

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so združením Edukácia@Internet a Slovenskou esperantskou federáciou organizuje prvý ...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Promócie 2018

Dňa 28.6.2018 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konali bakalárske a magisterské promócie absolventov Fakulty aplikovaných jazykov. {phocagallery ...

STENGL IT Akadémia

Dopyt po nemecky hovoriacich zamestnancoch stúpa!    STENGL IT Akademie pomôže Slovákom získať lukratívne pracovné miesta. v ...

Milé kolegyne, milí kolegovia, milé študentky, milí študenti FAJ EU v Bratislave,

dňa 30. 11. 2018 končí štvorročné funkčné obdobie dekana našej fakulty. Preto v zmysle čl. 15 bodu 2 Štatútu FAJ Akademický senát našej fakulty vyhlásil voľby kandidáta na dekana FAJ EUBA na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022 na stredu, 24. 10. 2018 a schválil päťčlennú volebnú komisiu, ktorá organizuje a zabezpečuje voľby.

V prípade, že chcete navrhnúť kandidáta na funkciu dekana FAJ, môžete tak urobiť v stredu, 10. 10. 2018 od 13:00 do 15:00 v miestnosti D2.06. Pri vstupe do miestnosti je potrebné sa preukázať platným občianskym, zamestnaneckým alebo študentským preukazom. Dovtedy si, prosím vytlačte alebo z vývesky AS FAJ EUBA vezmite a riadne vyplňte návrhový list vrátane súhlasu navrhnutého kandidáta s kandidatúrou. Presné inštrukcie nájdete v bode 9 priloženej Vyhlášky volebnej komisie. Dbajte o to, aby návrhový list obsahoval všetky požadované náležitosti, pretože inak bude neplatný.

Vyhláška volebnej komisie VD 2018

Návrhový list voľby dekana 2018

V prípade otázok sa môžete obrátiť na členov volebnej komisie alebo na mňa.

S pozdravom a želaním pekného dňa

Mgr. Jana Kucharová, PhD.

predsedníčka Akademického senátu 

Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 

 

Podujatie otvorí rok, v ktorom si India bude pripomínať 150. výročie narodenia Mahátmu Gándího, významnej osobnosti svetových dejín. Organizácia spojených národov v roku 2007 vyhlásila 2. október za Medzinárodný deň nenásilia. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je šírenie odkazu a posolstva nenásilia prostredníctvom vzdelávania a informovanosti verejnosti.

Pozvánka

Program (SK)

Program (EN)

Fakulta aplikovaných jazykov bude mať svoje zastúpenie aj na tohtoročnom už 12. ročníku prestížneho festivalu vedy - Európska noc výskumníkov, ktorá sa bude konať v piatok 28.9.2018 od 9:00 - 23:00 v priestoroch Starej tržnice. Naša fakulta sa bude prezentovať pri stánku č. 34 (na poschodí) v čase 9:00 až 15:30.

Program podujatia

 

Pozor: predĺžený deadline na podávanie prihlášok: do 04.10.2018!

Zapoj sa do  nového projektu CEC –Central Europe Connect  a obohať svoje štúdium o nové poznatky.

Spoločný certifikačný program dáva študentom bakalárskeho stupňa štúdia (II. a III. ročník)  možnosť študovať na troch rôznych miestach a nadobudnúť tak nové skúsenosti a poznatky v najrýchlejšie rastúcom regióne Európy.

Naštartuj svoju kariéru už teraz a a príď na veľtrh práce a kariérneho poradenstva Kariérna cesta, ktorý organizuje Kariérne centrum EU v Bratislave, 16. – 17. októbra v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave vo vestibule budovy V2 (rektorát).

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so združením Edukácia@Internet a Slovenskou esperantskou federáciou organizuje prvý medzinárodný jazykový festival na Slovensku pod názvom „LingvaFest’ 2018“, ktorý sa bude konať v dňoch 28. a 29.9. v čase od 9:00 do 18:00 v priestoroch EU v Bratislave.

LingvaFest’ 2018 – podujatie plné jazykov – ale aj zábavy, vystavovateľov, kvízov, prednášok, diskusií, rýchlokurzov a koncertov.

Dopyt po nemecky hovoriacich zamestnancoch stúpa!   

STENGL IT Akademie pomôže Slovákom získať lukratívne pracovné miesta.

  • v poradí už 3. ročník úspešnej IT Akadémie
  • zapoj sa do súťaže ešte dnes a vyhraj kurz nemčiny zameranej na IT zadarmo
  • kurz začína už v októbri 2018

Pre viac informácií pozri TU.

Nový semester je tu a s ním aj tanečné a pohybové kurzy University Dance Center, ktoré začínajú už 1. októbra. Na Ekonomickej Univerzite v Bratislave sa môžete tešiť na tieto kurzy: Ľudovky, Latino lady style,Total body work, Spoločenské tance, Hatha joga a Bachata  .💃

Aktuálny rozvrh a registráciu nájdete na -> https://www.unidc.sk/vyber-si-mesto/bratislava/

Počet miest na našich kurzoch je obmedzený, preto prihlasovanie neodkladajte na poslednú chvíľu.

Vaša University Dance Center :)

Všetko podstatné a zaujímavé zo života a diania na našej fakulte za uplynulého polroka nájdete v aktuálnom čísle Newslettra.

Príjemné čítanie:)

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?