Načítavam stránku...

Lingua et vita je vedecký časopis Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. 

 

Redakčná rada 

Šéfredaktorka časopisu/Editor-in-chief:

Doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.

 

Výkonný redaktor/Executive Editor:

PhDr. Roman Kvapil, PhD.

 

Členovia redakčnej rady/Editorial Board Members:

Prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. - University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Univ. Prof. Dr. Irena Zavrl, PhD. - University of Applied Sciences, Burgenland, Eisenstadt, Austria

Елена Юрьевна Стриганкова, канд. филос. наук, профессор - Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина, Саратов

Doc. PhDr. Helena Šajgalíková, CSc. - University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Doc. PhDr. Ladislav Lapšanský, PhD. - University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Doc. Mgr. Katarína Seresová, PhD. - University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. - Charles University in Prague, Czech Republic

Dipl. Slaw. Heike Kuban - University Erfurt, Germany

Dr. Tarun Patel, Gujarat, India

 

Zameranie časopisu

V časopise je možné publikovať ČLÁNKY v nasledovných rubrikách:

JAZYK, KOMUNIKÁCIA, KULTÚRA (JKK)

Rubrika je venovaná predovšetkým:

 • lingvistickým javom na úrovni synchrónie a diachrónie,
 • porovnávacej lingvistike,
 • teórii komunikácie a interkultúrnej komunikácie,
 • dejinám a kultúre jazykovej oblasti.

 

DIDAKTIKA A METODIKA VYUČOVACÍCH A CUDZÍCH JAZYKOV (DMJ)

Rubrika je venovaná najmä:

 • didaktike jazykov,
 • metodike výučby jazykov,
 • učebným štýlom a stratégiám v cudzojazyčnej edukácii,
 • testológii v kontexte SERR pre cudzie jazyky.

 

TRANSLATOLÓGIA (TRA)

Rubrika je venovaná najmä:

 • teórii a praxi prekladateľstva a tlmočníctva,
 • prekladu a tlmočeniu všeobecného a umeleckého textu z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak,
 • prekladu a tlmočeniu odborného textu z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak, najmä v ekonomických vedách.

 

SPRÁVY (SPR)

Rubrika je venovaná:

 • správam z vedeckých podujatí a podporných vedeckovýskumných aktivít Fakulty aplikovaných jazykov a Ekonomickej univerzity EU v Bratislave

 

RECENZIE (REC)

Rubrika je venovaná:

 • recenziám vedeckých statí, odborných článkov, projektových štúdií, publikácií a monografií vytvorených na fakulte, na iných vysokých školách na Slovensku a v zahraničí.

 

Odporúčaný rozsah príspevkov

Vedecký článok (štúdia) (8 až 10 strán) – vedecký žáner. Všestranné, systematické a podrobné osvetlenie jednej, spravidla úzko vymedzenej témy. Dôležitá je ucelenosť a všestrannosť spracovania.  Autor štúdie využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje všetky dovtedy známe poznatky o danej téme. Obohacuje ich o nové pôvodné poznatky,  ktoré sú výsledkom autorovej vlastnej vedeckej práce, a predkladá závery.

Odborný článok (4 až 5 strán) – populárno-náučný žáner. Podrobné a prehľadné osvetlenie vybranej problematiky v rámci širšieho kontextu. Autor odborného článku definuje, analyzuje, porovnáva a aplikuje veci a javy v rámci zvoleného kontextu. 

Recenzia (1,5 až 3 strany) – podobou aj funkciou úzko súvisí s posudkom. Je to zhodnotenie hotového, publikovaného diela. Je to text stojaci medzi potenciálne neznámou prácou a zvedavým záujemcom o túto prácu. Čitateľ recenzie chce vedieť, čo práca obsahuje a ako ju hodnotí odborník.

 1. časť recenzie – stručná informácia o celej recenzovanej práci (informačná),
 2. časť recenzie – vecný a objektívny pohľad na recenzovaný text ,
 3. časť recenzie – hodnotenie.

Recenzia nie je ani interpretácia, ani kritika.

Správa (1 až 3 strany) – podrobná informácia o vedeckých podujatiach a podporných vedeckovýskumných aktivít. Treba uvádzať ciele, zámery, výsledky a prínos podujatia alebo aktivity v oblasti vedy a výskumu.

 

Aktuálna výzva na zasielanie článkov

pripravuje sa

 

Archív

 

Formuláre

 

Kontakt

Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35  Bratislava

Slovenská republika

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?