Načítavam stránku...

Lingua et vita je vedecký časopis Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. 

 

 

Lingua et Vita (Journal for Research of Languages and Intercultural Communication of the Faculty of Applied Languages) 9/2016

ročník V, strany 9-85

Uvod

Obsah/Content

 

JAZYK, KULTÚRA, KOMUNIKÁCIA/LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION 

9-15: MAXIM DULEBA

OBRAZ ŽENY V OBRATNÍKU RAKA HENRYHO MILLERA

DEPICTION OF WOMAN IN HENRY MILLER'S TROPIC OF CANCER

 

16-21: STANISLAVA HUDÍKOVÁ

K NIEKTORÝM LEXIKÁLNYM A SÉMANTICKÝM OSOBITOSTIAM INZERÁTOV – DOPYTOV V RUSKOM JAZYKU

THE SPECIFICS OF LEXICAL-SEMANTICS IN THE RUSSIAN LANGUAGE ADVERTISEMENTS

 

22-27: JÁN KERESTY

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЕПРИЧАСТНЫХ ОБОРОТОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

LEXICAL AND GRAMMATICAL CHARACTERISTICS OF TRANSGRESSIVE PHRASES IN RUSSIAN LANGUAGE

 

28-34: MIROSLAVA MICHLIKOVÁ

KOMPARATIVE ANALYSE DES FACHTEXTES (DEUTSCH-SLOWAKISCH) COMPARATIVE ANALYSIS OF A SPECIALISED TEXT (GERMAN – SLOVAK)

 

35-41: SOFIA TUŽINSKÁ

LA TRADICIÓN GAUCHESCA EN EL HOMBRE DE LA ESQUINA ROSADA GAUCHO

TRADITION IN THE SHORT STORY MAN ON PINK CORNER
 

42-46: BOHDAN ULAŠIN

PREJUICIOS ÉTNICOS EN ESPAÑOL: ANÁLISIS LÉXICO-SEMÁNTICO DEL USO SECUNDARIO DE LOS ETNÓNIMOS FRANCÉS, MORO Y JUDÍO

ETHNICAL PREJUDICES IN SPANISH: A LEXICO-SEMANTIC ANALYSIS OF THE SECONDARY USE OF THE ETHNONYMS FRENCH, MOOR AND JEWISH
 

47-55: ANIKÓ TOMPOS, LÍVIA ABLONCZY-MIHÁLYKA

TACTICS CONTEXTUAL-SITUATIONAL FACTORS AND BUSINESS NEGOTIATORS‘ CHOICES 

 

DIDAKTIKA A METODIKA VYUČOVACÍCH A CUDZÍCH JAZYKOV DIDACTICS AND METHODOLOGY OF TEACHING AND FOREIGN LANGUAGES

56-74: FERMÍN DOMÍNGUEZ SANTANA

EL USO DE ESTRATEGIAS EN EL RECONOCIMIENTO DE COLOCACIONES LÉXICAS.

UNA PROPUESTA PRÁCTICA STRATEGIES IN RECOGNITION OF COLLOCATIONS. A PRACTICAL PROPOSAL

 

75-80: DIANA PATRICIA VARELA CANO

LA CANCIÓN EN LA CLASE DE LENGUA EXTRANJERA

SONG IN FOREIGN LANGUAGE CLASS

 

RECENZIE/REVIEWS

81 DANIELA BREVENÍKOVÁ ŠAJGALÍKOVÁ, Helena, DUGOVIČOVÁ, Štefánia, ELIÁŠOVÁ, Věra. 2015.  Testy z angličtiny. Úlohy s riešeniami a nahrávkami. Bratislava: Aktuell.
 
82 СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА МИНАСЯН RECHTORÍKOVÁ, G. 2014. Ruština pre ekonómov I. Bratislava: EKONÓM. 174 s. ISBN 97880-225-4046-9.
 
83 OĽGA ORGOŇOVÁ DULEBOVÁ, IRINA. 2015. Precedentné fenomény súčasného ruského jazyka: interkultúrny        a lingvodidaktický aspekt. Bratislava: Univerzita Komenského. ISBN 978-80-223-4053-3

 
 SPRÁVY/REPORTS

84-85: KATARÍNA STRELKOVÁ

ŠTÚDIUM RUSKÉHO JAZYKA A MOŽNOSTI UPLATNENIA V PRAXI

 

Archív vydaní na stiahnutie

Rok 2017    
Rok 2016 9/2016 10/2016
Rok 2015 7/2015 8/2015
Rok 2014 5/2014 6/2014
Rok 2013 3/2013 4/2013
Rok 2012 1/2012 2/2012
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?