Načítavam stránku...

Cudzie jazyky v premenách času X

8. novembra 2019 sa na Fakulte aplikovaných jazykov uskutočnil jubilejný X. ročník konferencie Cudzie jazyky v premenách času. Pri tejto príležitosti sa ...

Darujte radosť a vyčarte úsmev #3

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Úsmev ako dar organizujú už po tretí krát zbierku Darujte radosť a ...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Týždeň vedy a techniky je tradične jedným z najrušnejších týždňov akademického roka. Ministerstvo školstva SR ho tradične vyhlasuje v druhom týždni novembra. Počas týchto dní sa na akademickej pôde uskutočňujú rôzne vedecké podujatia, ktoré sa venujú aktuálnym otázkam rôznych vedných disciplín. Fakulta aplikovaných jazykov v tomto období už tradične organizuje svoju vedeckú konferenciu „Cudzie jazyky v premenách času“, ktorej deviaty ročník prebehol dňa 9.11.2018 na pôde fakulty. 

„Heiße“ Wahlen und Referenden in Europa und Amerika – Kampf mit Wörtern um Wörter. Nová publikácia autorského kolektívu pracovníkov Fakulty aplikovaných jazykov EU BA pod vedením Danuši Liškovej a Radoslava Štefančíka prináša analýzu politického jazyka populistických subjektov počas volebných a referendových kampaní vo viacerých štátoch. V prípade záujmu je túto publikáciu možné objednať priamo vo vydavateľstve: 

https://www.verlagdrkovac.de/978-3-339-10026-9.htm

Dňa 21. júna 2018 sa uskutočnil 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie. Konferenciu organizovala Fakulta aplikovaných jazykov EU BA v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Slovenskou spoločnosťou pre regionálnu politiku pri SAV.

Zborník z konferencie/Conference Proceedings

Dňa 13.11.2017 sa konalo medzinárodné vedecké sympózium pri príležitosti 15. výročia založenia pobočky Die Gesellschaft für deutsche Sprache v Bratislave (GfdS).

Nosnou témou konferencie boli prednášky k téme: Die Zukunft der deutschen Sprache und der Zweigarbeit in der Slowakei.

Sekcia španielčiny Katedry románskych a slovanských jazykov Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so sekciou španielčiny Katedry romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod patronátom Veľvyslanectva Španielskeho kráľovstva a Cervantesovho inštitútu v Bratislave pripravili už piaty ročník fóra Pohľady na súčasné Španielsko.

5. fórum Pohľady na súčasné Španielsko

 

 

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?