Načítavam stránku...

Business Negotiations (bloková výučba)

V súvislosti s blokovou výučbou v predmete Business Negotiations, ktorá na našej fakulte prebiehala v týždni od 6.-10.11.2017, prijal dekan fakulty doc. PhDr. ...

Cudzie jazyky v premenách času VIII.

Dňa 10.11.2017 sa konal už 8. ročník medziinárodnej vedeckej konferencie Cudzie jazyky v premenách času. S plenárnou prednáškou na tému Developing ...

Discussion Forum (bloková výučba)

V týždni od 20.-24.11.2017 sa konala bloková výučba v predmete Diskusné fórum pre študentov posledného ročníka ...

Informačný deň na FAJ EUBA 2018

Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave privítala 9. februára v priestoroch univerzity v rámci Informačného dňa pre ...

Medzinárodné vedecké sympózium

Dňa 13.11.2017 sa konalo medzinárodné vedecké sympózium pri príležitosti 15. výročia založenia pobočky Die Gesellschaft für deutsche ...

Panelová diskusia: Nemecko-francúzske zmierenie a jeho význam pre Európu

8.11.2017 sa pod záštitou dekana Fakulty aplikovaných jazykov doc. PhDr. Radoslava Štefančíka, MPol. Ph.D. konala panelová diskusia veľvyslanca Spolkovej ...

Pozvánka na Informačný deň 2017 na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň, ktorý sa bude konať v piatok 10. februára 2017 od 9:00 do 12:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave

(platí pre bratislavské fakulty: Národohospodársku fakultu, Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov a Fakultu aplikovaných jazykov).

V priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach sa Informačný deň uskutoční v piatok 10. februára 2017 od 13:00 do 16:00 hod..

O deň skôr, teda vo štvrtok 9. februára 2017 od 13:00 hod. sa Informačný deň uskutoční aj v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Michalovciach.

Pri informačných pultoch jednotlivých fakúlt sa dozviete všetky potrebné informácie o:

-       študijných programoch,

-       možnostiach štúdia na danej fakulte,

-       podávaní prihlášok,

-       a prijímacom konaní.

Okrem toho budú na jednotlivých fakultách prebiehať ich prezentácie, diskusie so študentmi, pedagógmi a vedením fakúlt.

Pre všetkých záujemcov o štúdium, ktorí sa zúčastnia Informačného dňa na Ekonomickej univerzite v Bratislave, je pripravená súťaž o zaujímavé ceny.

Viac informácií o Informačnom dni na Ekonomickej univerzite v Bratislave nájdete na webovej adrese www.euba.sk/infoday-2017.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?