Načítavam stránku...

Jazyk a politika – na pomedzí lingvistiky a politológie - 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Dňa 21. júna 2018 sa uskutočnil 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky ...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Promócie 2018

Dňa 28.6.2018 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konali bakalárske a magisterské promócie absolventov Fakulty aplikovaných jazykov. {phocagallery ...

Public Leadership Challenge on Social Responsibility

V rámci projektu KA2 PROMINENCE Strategické partnerstvá sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, na Fakulte aplikovaných jazykov uskutočnil v termíne ...

The First Erasmus+ Intensive Programme PROMINENCE

Different Worlds - Different Languages: Getting to Grips with Cultural Diversity Viac ako 50 študentov a vysokoškolských pedagógov zo 7 európskych ...

Pozvánka na Informačný deň 2017 na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň, ktorý sa bude konať v piatok 10. februára 2017 od 9:00 do 12:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave

(platí pre bratislavské fakulty: Národohospodársku fakultu, Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov a Fakultu aplikovaných jazykov).

V priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach sa Informačný deň uskutoční v piatok 10. februára 2017 od 13:00 do 16:00 hod..

O deň skôr, teda vo štvrtok 9. februára 2017 od 13:00 hod. sa Informačný deň uskutoční aj v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Michalovciach.

Pri informačných pultoch jednotlivých fakúlt sa dozviete všetky potrebné informácie o:

-       študijných programoch,

-       možnostiach štúdia na danej fakulte,

-       podávaní prihlášok,

-       a prijímacom konaní.

Okrem toho budú na jednotlivých fakultách prebiehať ich prezentácie, diskusie so študentmi, pedagógmi a vedením fakúlt.

Pre všetkých záujemcov o štúdium, ktorí sa zúčastnia Informačného dňa na Ekonomickej univerzite v Bratislave, je pripravená súťaž o zaujímavé ceny.

Viac informácií o Informačnom dni na Ekonomickej univerzite v Bratislave nájdete na webovej adrese www.euba.sk/infoday-2017.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?