Načítavam stránku...

Jazyk a politika – na pomedzí lingvistiky a politológie - 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Dňa 21. júna 2018 sa uskutočnil 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky ...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Promócie 2018

Dňa 28.6.2018 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konali bakalárske a magisterské promócie absolventov Fakulty aplikovaných jazykov. {phocagallery ...

Public Leadership Challenge on Social Responsibility

V rámci projektu KA2 PROMINENCE Strategické partnerstvá sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, na Fakulte aplikovaných jazykov uskutočnil v termíne ...

The First Erasmus+ Intensive Programme PROMINENCE

Different Worlds - Different Languages: Getting to Grips with Cultural Diversity Viac ako 50 študentov a vysokoškolských pedagógov zo 7 európskych ...

V rámci projektu KA2 PROMINENCE Strategické partnerstvá sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, na Fakulte aplikovaných jazykov uskutočnil v termíne od 19. - 23.3.2018 1.intenzívny program Prominence pod záštitou pána dekana FAJ doc. PhDr. Radoslava Štefančíka, MPol. Ph.D. V rámci workshopu pod názvom Public Leadership Challenge sa 20. marca 2018 stretli študenti zo zahraničných univerzít (University of Debrecen, University of Economics in Katowice, University of Economics in Bratislava, Seinäjoki University of Applied Sciences, Aschaffenburg University of Applied Sciences, University of Savoie, University of Economics in Varna) s doc. Ing. Janou Péliovou, prorektorkou pre manažovanie akademických projektov, pánom Kennethom Ryanom z KMPG, riadiacim partnerom, zodpovedným za poradenské služby a pánom Marianom Gordzielikom, vedúcim tlačového a kultúrneho oddelenia Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave a spoločne diskutovali o spoločenskej zodpovednosti vo vysokoškolskom, súkromnom a štátnom sektore. Hostia odprezentovali svoje riešenia k výzve Public Leadership Challenge on Educating for Social Responsibility or How to Create a Socially Responsible Society of Culturally Intelligent Global Leaders?

Moderátom uvedeného bloku prezentácií bol pán René de Jong, Public Leadership Foundation, Holandsko.

Fakultu aplikovaných jazykov reprezentovali títo študenti: Zuzana Kloknerová, Valentína Sikelová, Ján Halász, Andrej Kalász, Andrej Kiner a Patrik Kozár.

Organizačný tím Fakulty aplikovaných jazykov tvorili: PhDr. Ildikó Némethová, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy; PhDr. Mária Bláhová, PhD., vedúca Katedry interkultúrnej komunikácie a Ing. Denisa Běčáková, referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj.

 

 

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?