Different Worlds - Different Languages: Getting to Grips with Cultural Diversity

Viac ako 50 študentov a vysokoškolských pedagógov zo 7 európskych univerzít sa stretlo na 1. Intenzívnom programe PROMINENCE v Bratislave v rámci programu Erasmus+ KA2 Stategické partnerstvá.

Našu univerzitu reprezentovali študenti Fakulty aplikovaných jazykov: Ján Halász, Andrej Kalász, Andrej Kiner, Zuzana Kloknerová, Patrik Kozár a Valentína Sikelová. Členmi tímu PROMINENCE za Ekonomickú univerzitu v Bratislave sú: PhDr. Ildikó Némethová, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy; PhDr. Mária Bláhová, PhD., vedúca Katedry interkultúrnej komunikácie a Ing. Denisa Běčáková, referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj Fakulty aplikovaných jazykov.

FAJ prominenceERASMUS 20032018 7407

Spoločnosti potrebujú interkultúrne kompetentných zamestnancov, aby úspešne pôsobili na rozmanitom trhu súčasného globálneho prostredia s veľkými korporáciami a malými a strednými podnikmi, ktoré formujú pilier európskeho hospodárstva. Štúdium a práca v zahraničí, rovnako ako spoločná práca v medzinárodných projektových tímoch môže zvýšiť zručnosti v interkultúrnej komunikácii a spolupráci a pripraviť študentov a zamestnancov rovnako na túto medzinárodnú výzvu.

Na tomto pozadí sedem univerzít naprieč Európou spojilo svoje sily s cieľom vytvoriť interaktívny on-line vzdelávací materiál, ktorý bude integrovaný do univerzitných učebných osnov s ambíciou podporovať interkultúrne zručnosti a kompetencie študentov a zamestnancov. Tento výnimočný project je podporovaný a financovaný v rámci iniciatívy EÚ na financovanie Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá. V nasledujúcich 3 rokoch budú spolupracovať univerzitní partneri z Aschaffenburgu (Nemecko), Bratislavy (Slovensko), Debrecena (Maďarsko), Katowíc (Poľsko), Savoie (Francúzsko), Seinäjoki (Fínsko) a Varny (Bulhasko) na zorganizovaní troch rovnomenných, krátkych intenzívnych programoch. Každý

z troch intenzívnych programov bude prostredníctovm angličtiny doručený viac ako 50 študentom a vysokoškolským pedagógom zo 7 zúčastnených univerzít, celkovo 150 študentov z celej Európy.

Interkultúrne témy, ktoré sa skúmajú počas tohto projektu Erasmus+ Strategické Partnerstvá zahŕňajú jazyky a kultúrnu rozmanitosť (Bratislava, 2018), riadenie a vedenie v rôznych kultúrach (Aschaffenburg, 2019) a praktizovanie kultúrnej a emočnej inteligencie naprieč kultúrami (Savoie, 2020), resp. v týchto intenzívnych programoch. Pre každý z týchto intenzívnych medzinárodných programoch dostáva šesť študentov zo zúčastnenej university grant EÚ na spolufinancovanie ich študijného pobytu v zahraničí. Troy Wiwczaroski, projektový koordinátor PROMINENCE z University v Debrecene zhrnul odôvodnenie projektu: “PROMINENCE vyzýva študentov, aby otvorili svoju myseľ, aby počúvali to, čo sa od nich snažia komunikovať iní z rôznych kultúrnych prostredí…Naučiť sa skutočne počúvať ostatných je prvý krok k budovaniu medzikultúrnych kompetencií na ich cestách k životným interkultúrnym stretnutiam”.

Prvý intenzívny program PROMINENCE otvoril v pondelok 19.marca 2018 dekan Fakulty aplikovaných jazykov doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. Ph.D.”: Tento intenzívny program PROMINENCE je skvelá forma zážitkového učenia a bude rozvíjať a zvyšovať povedomie študentov o svojej vlastnej kultúre, ich schopnostiach objektívne pozorovať a interpretovať interkultúrne situácie; ich zručnosti riadiť interkultúrne situácie a ich vedomosti o verbálnom a neverbálnom správaní”.

Jedným z hlavných cieľov projektu je aj ďalšie rozvíjanie stratégií internacionalizácie všetkých 7 partnerských univerzít, pričom väčšina univerzít buď začala nové dohody o spolupráci v programe Erasmus +, alebo sa zapojila do prebiehajúcich činností spolupráce na podporu výmeny študentov a zamestnancov v rámci vlajkového programu financovaného Európskou úniou Erasmus+. Prezentácia konečných výsledkov projektu je naplánovaná v rámci medzinárodnej konferencii v Seinäjoki vo Fínsku na konci roka 2020. Univerzita aplikovaných vied v Aschaffenburgu je partnerom v tomto projektovom konzorciu EÚ s názvom PROMINENCE (PROmoting MINndful ENCounters through intercultural Comptence and Experience) a bude hostiť ďalší intenzívny program pre vysokoškolských študentov na jar roku 2019.

EU Project webstránka: www.prominence.ue.katowice.pl

Press release 1st IP PROMINENCE - English version

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.