Načítavam stránku...

Jazyk a politika – na pomedzí lingvistiky a politológie - 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Dňa 21. júna 2018 sa uskutočnil 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky ...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Promócie 2018

Dňa 28.6.2018 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konali bakalárske a magisterské promócie absolventov Fakulty aplikovaných jazykov. {phocagallery ...

Public Leadership Challenge on Social Responsibility

V rámci projektu KA2 PROMINENCE Strategické partnerstvá sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, na Fakulte aplikovaných jazykov uskutočnil v termíne ...

The First Erasmus+ Intensive Programme PROMINENCE

Different Worlds - Different Languages: Getting to Grips with Cultural Diversity Viac ako 50 študentov a vysokoškolských pedagógov zo 7 európskych ...

Milí študenti,

radi by sme Vás touto cestou informovali, že pre EU v Bratislave boli v rámci štipendijného programu CEEPUS pridelené nasledovné kvóty pre akademický rok 2018/2019:

Študenti:

v rámci siete AMADEUS - CIII-AT-0068-14-1819

- WU – (Vienna University of Economics and Business) / Austria –  2 študenti / každý 1 semester

- University „Luigj Gurakuqi“ of Shkodra / Albania – 1 študent / 1 semester

  

Od účastníkov na WU (Vienna University of Economics and Business) sa vyžaduje dobrá znalosť nemčiny aj angličtiny. 

Na University „Luigj Gurakuqi“ of Shkodra je potrebná znalosť angličtiny.

 Prosím Vás, aby záujemcovia najneskôr do piatku 15. júna 2018 doložili na Oddelenie medzinárodnej mobility, 3. posch., č.dv. A3.16 nasledovné dokumenty:

Pre študentov:

K prihláseniu doložiť:

  • životopis – CV v angličtine,
  • motivačný list v angličtine,
  • výpis známok (v slovenčine)
  • a zaradenie, o ktorú univerzitu majú prednostný záujem

Záujemcovia sa musia zaregistrovať na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

Bližšie informácie nájdete na stránke:

www.ceepus.info

https://ceepus.saia.sk/

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?