Načítavam stránku...

Jazyk a politika – na pomedzí lingvistiky a politológie - 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Dňa 21. júna 2018 sa uskutočnil 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky ...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Promócie 2018

Dňa 28.6.2018 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konali bakalárske a magisterské promócie absolventov Fakulty aplikovaných jazykov. {phocagallery ...

Public Leadership Challenge on Social Responsibility

V rámci projektu KA2 PROMINENCE Strategické partnerstvá sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, na Fakulte aplikovaných jazykov uskutočnil v termíne ...

The First Erasmus+ Intensive Programme PROMINENCE

Different Worlds - Different Languages: Getting to Grips with Cultural Diversity Viac ako 50 študentov a vysokoškolských pedagógov zo 7 európskych ...

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

radi by sme Vás touto cestou informovali, že pre EU v Bratislave boli v rámci štipendijného programu CEEPUS pridelené nasledovné kvóty pre akademický rok 2018/2019:

 

 

Učitelia:

v rámci siete AMADEUS - CIII-AT-0068-14-1819

- University of Montenegro / Montenegro – 1 učiteľ/1 mesiac

- Warsaw School of Economics / Poland - 1 učiteľ/1 mesiac

Od účastníkov je potrebná znalosť angličtiny.

v rámci siete REDENE - CIII-PL-0056-14-1819

 - University of Economics in Katowice / Poland – 1 učiteľ/1 mesiac

Od účastníka je potrebná znalosť angličtiny.

 Prosím Vás, aby záujemcovia najneskôr do piatku 15. júna 2018 doložili na Oddelenie medzinárodnej mobility, 3. posch., č.dv. A3.16 nasledovné dokumenty:

Pre učiteľov:

K prihláseniu doložiť:

  • životopis – CV v angličtine,
  • motivačný list v angličtine,
  • a zaradenie, o ktorú univerzitu majú prednostný záujem

Záujemcovia sa musia zaregistrovať na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

 

Bližšie informácie nájdete na stránke:

 

www.ceepus.info

https://ceepus.saia.sk/

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?