Načítavam stránku...

Jazyk a politika – na pomedzí lingvistiky a politológie - 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Dňa 21. júna 2018 sa uskutočnil 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky ...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Promócie 2018

Dňa 28.6.2018 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konali bakalárske a magisterské promócie absolventov Fakulty aplikovaných jazykov. {phocagallery ...

Public Leadership Challenge on Social Responsibility

V rámci projektu KA2 PROMINENCE Strategické partnerstvá sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, na Fakulte aplikovaných jazykov uskutočnil v termíne ...

The First Erasmus+ Intensive Programme PROMINENCE

Different Worlds - Different Languages: Getting to Grips with Cultural Diversity Viac ako 50 študentov a vysokoškolských pedagógov zo 7 európskych ...

Milí študenti, milí pedagógovia,

dovoľujem si Vás informovať o možnosti zahraničných pobytov s Národným štipendijným programom Slovenskej republiky, ktorý ponúka štipendiá na študijné a výskumné pobyty pre študentov, doktorandov a postdoktorandov (kt. od udelenia titulu PhD. neuplynulo viac ako 10 rokov) do ktorejkoľvek krajiny na svete. Program administratívne zastrešuje SAIA n.o.

Všetky informácie o tomto programe sú k dispozícii tu: https://www.stipendia.sk/

Podmienky pre predkladanie žiadostí pre uchádzačov zo Slovenska sú tu: https://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-sr/

Najbližšia uzávierka (vzťahujúca sa na letný semester 2018/2019) bude: 31. októbra 2018 do 16.00h. Systém online na podávanie žiadostí sa otvorí cca začiatkom septembra 2018, po uzávierke sa uzatvorí a opäť otvorí začiatkom marca 2019 (pre ďalšiu uzávierku 30. apríla 2019, vzťahujúcu sa na celý akad. rok 2019/2020).

S pozdravom,

PhDr. Ildikó Némethová, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?