Načítavam stránku...

Jazyk a politika – na pomedzí lingvistiky a politológie - 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Dňa 21. júna 2018 sa uskutočnil 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky ...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Promócie 2018

Dňa 28.6.2018 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konali bakalárske a magisterské promócie absolventov Fakulty aplikovaných jazykov. {phocagallery ...

Public Leadership Challenge on Social Responsibility

V rámci projektu KA2 PROMINENCE Strategické partnerstvá sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, na Fakulte aplikovaných jazykov uskutočnil v termíne ...

The First Erasmus+ Intensive Programme PROMINENCE

Different Worlds - Different Languages: Getting to Grips with Cultural Diversity Viac ako 50 študentov a vysokoškolských pedagógov zo 7 európskych ...

Dňa 9. novembra 2018 sa uskutoční 9.ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Cudzie jazyky v premenách času“.

The 9th International Scientific Conference „Foreign Languages ​​in Changing Times“ will be held on 9th November 2018.

Pozvánka / Invitation

Prihláška / Application Form

Vzor príspevku / Formal requirement for the publishing of the paper

Tešíme sa na Vašu účasť.

We are looking forward to your participation.

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?