Načítavam stránku...

Jazyk a politika – na pomedzí lingvistiky a politológie - 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Dňa 21. júna 2018 sa uskutočnil 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky ...

Kariérna cesta 2018

Naštartuj svoju kariéru už teraz a a príď na veľtrh práce a kariérneho poradenstva Kariérna cesta, ktorý organizuje Kariérne centrum EU v ...

LingvaFest´ 2018

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so združením Edukácia@Internet a Slovenskou esperantskou federáciou organizuje prvý ...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Promócie 2018

Dňa 28.6.2018 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konali bakalárske a magisterské promócie absolventov Fakulty aplikovaných jazykov. {phocagallery ...

STENGL IT Akadémia

Dopyt po nemecky hovoriacich zamestnancoch stúpa!    STENGL IT Akademie pomôže Slovákom získať lukratívne pracovné miesta. v ...

Milé kolegyne, milí kolegovia, milé študentky, milí študenti FAJ EU v Bratislave,

dňa 30. 11. 2018 končí štvorročné funkčné obdobie dekana našej fakulty. Preto v zmysle čl. 15 bodu 2 Štatútu FAJ Akademický senát našej fakulty vyhlásil voľby kandidáta na dekana FAJ EUBA na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022 na stredu, 24. 10. 2018 a schválil päťčlennú volebnú komisiu, ktorá organizuje a zabezpečuje voľby.

V prípade, že chcete navrhnúť kandidáta na funkciu dekana FAJ, môžete tak urobiť v stredu, 10. 10. 2018 od 13:00 do 15:00 v miestnosti D2.06. Pri vstupe do miestnosti je potrebné sa preukázať platným občianskym, zamestnaneckým alebo študentským preukazom. Dovtedy si, prosím vytlačte alebo z vývesky AS FAJ EUBA vezmite a riadne vyplňte návrhový list vrátane súhlasu navrhnutého kandidáta s kandidatúrou. Presné inštrukcie nájdete v bode 9 priloženej Vyhlášky volebnej komisie. Dbajte o to, aby návrhový list obsahoval všetky požadované náležitosti, pretože inak bude neplatný.

Vyhláška volebnej komisie VD 2018

Návrhový list voľby dekana 2018

V prípade otázok sa môžete obrátiť na členov volebnej komisie alebo na mňa.

S pozdravom a želaním pekného dňa

Mgr. Jana Kucharová, PhD.

predsedníčka Akademického senátu 

Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?