Načítavam stránku...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Medzinárodná vedecká konferencia „Cudzie jazyky v premenách času“ IX.

Týždeň vedy a techniky je tradične jedným z najrušnejších týždňov akademického roka. Ministerstvo školstva SR ho tradične ...

STENGL IT Akadémia

Dopyt po nemecky hovoriacich zamestnancoch stúpa!    STENGL IT Akademie pomôže Slovákom získať lukratívne pracovné miesta. v ...

Študentská anketa

Mílí študenti, prosím zapojte sa do študentskej ankety v 11. týždni ZS 2018/19. Váš názor je dôležitý!

Dňa 1. 12. 2018  Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity privítala v rámci bilaterálnej spolupráce 42 študentov z rakúskeho Eisenstadtu (Fachhochschule Burgenland). S touto vysokou odbornou školou nás spája dlhoročné partnerstvo.

Vysoká škola je orientovaná na ekonomické vzdelanie s jazykmi angličtina, ruština, čeština, poľština, chorvátčina. Predmet interkultúrna komunikácia patrí k dôležitým predmetom a preto študenti navštevujú aj so svojimi vyučujúcimi susedné krajiny, aby spoznali ich dejiny, kultúru, zvyky, obyčaje. Snahou je aby tento predmet študenti zažili „live“. FAJ pripravila pre nich celodenný program. Študentov privítal a Ekonomickú univerzitu ako i FAJ prezentoval dekan fakulty doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. Ph.D. Na úvod predniesol prednášku „Politische Landschaft“ in der Slowakei , ktorá rozprúdila živú diskusiu. Študentka prvého ročníka magisterského štúdia našej fakulty  Barbora Cholková prezentovala empirickú časť svojej bakalárskej práce „Germanismen in der slowakischen Sprache“ a pripravila pre rakúskych študentov malý kvíz, ktorý ich veľmi zaujal. Doc. PhDr.. Danuša Lišková, CSc. v krátkosti oboznámila študentov o zvykoch a obyčajoch v našej krajine a premietla najzaujímavejšie miesta Slovenska. Po vystúpeniach referujúcich nasledovala živá diskusia, v ktorej rakúski študenti prejavili veľký záujem o Slovensko. Rakúski študenti s turistickým sprievodcom pánom Pluhařom navštívili hrad a staré mesto s dôležitými kultúrnymi pamiatkami Bratislavy a navštívili vianočné trhy.

 

 

 

 

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?