Načítavam stránku...

2nd IP Aschaffenburg

Riadenie a vedenie v rôznych kultúrach 42 študentov a 14 vysokoškolských pedagógov zo 7 európskych univerzít sa zúčastnilo 2. ...

Jazyk a politika - 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Dňa 20. júna 2019 sa na Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre regionálnu politiku pri SAV a ...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Promócie 2019

Dňa 26. júna 2019 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konali promócie absolventov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia. {phocagallery ...

19. marca 2019 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konala slávnostná inaugurácia rektora prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekanov fakúlt EU v Bratislave. Za Fakultu aplikovaných jazykov bol do druhého funkčného obdobia menovaný doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. Ph.D.

Na inaugurácii sa okrem pozvaných hostí zúčastnili aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová, predseda výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák, podpredseda výboru Národnej rady SR pre Európske záležitosti Martin Klus, zástupcovia slovenských a zahraničných univerzít, podnikateľskej sféry, tretieho sektora, štátnej správy, samosprávy, veľvyslanci viacerých krajín a študenti univerzity.

inauguracia dekan 2FO

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?