Načítavam stránku...

2nd IP Aschaffenburg

Riadenie a vedenie v rôznych kultúrach 42 študentov a 14 vysokoškolských pedagógov zo 7 európskych univerzít sa zúčastnilo 2. ...

Jazyk a politika - 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Dňa 20. júna 2019 sa na Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre regionálnu politiku pri SAV a ...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Promócie 2019

Dňa 26. júna 2019 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konali promócie absolventov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia. {phocagallery ...

Riadenie a vedenie v rôznych kultúrach

42 študentov a 14 vysokoškolských pedagógov zo 7 európskych univerzít sa zúčastnilo 2. intenzívneho programu PROMINENCE (PROmoting MINndful ENcounters through intercultural Comptence and Experience) v nemeckom Aschaffenburgu od 7. apríla 2019 do 12. apríla 2019 v rámci programu Erasmus + K2 strategické partnerstvá.

Našu univerzitu reprezentovali študenti Fakulty aplikovaných jazykov: Andrej Kalász, Andrej Kiner, Kitty Szabóová, Dominika Kopčeková, Andrea Šutvayová, Jana Figurová.

Členmi tímu PROMINENCE za Ekonomickú univerzitu v Bratislave sú: PhDr. Ildikó Némethová, PhD., koordinátorka projektu; PhDr. Mária Bláhová, PhD., vedúca Katedry interkultúrnej komunikácie; PaedDr. Eva Stradiotová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie a Ing. Denisa Běčáková, referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj Fakulty aplikovaných jazykov.

Sedem európskych univerzít (Aschaffenburg University of Applied Sciences, Nemecko; Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko; Univerzita v Debrecíne, Maďarsko; Ekonomická univerzita v Katoviciach, Poľsko; University of Savoie, Francúzsko; Seinäjoki Univerzita aplikovaných vied, Fínsko a Ekonomická univerzita vo Varne, Bulharsko) spojilo svoje sily vytvoriť interaktívny online vzdelávací materiál, ktorý bude integrovaný do univerzitných učebných osnov s ambíciou podporovať interkultúrne zručnosti a kompetencie študentov a zamestnancov.

Interkultúrne témy, ktoré sa skúmajú počas tohto projektu zahŕňajú jazyky a kultúrnu rozmanitosť (Bratislava, 2018), riadenie a vedenie v rôznych kultúrach (Aschaffenburg, 2019) a praktizovanie kultúrnej a emočnej inteligencie naprieč kultúrami (Savoie, 2020).

„Cieľom 2. intenzívneho programu je poskytnúť rámec pre učenie sa naprieč kultúrami,“ hovorí Alexandra Angress, z Univerzity aplikovaných vied, Aschaffenburg. Denis Schreek zo spoločnosti Linde Material Handling v Aschaffenburgu poskytol interaktívnu prednášku o otázkach vedenia v spoločnostiach a zdôraznil skutočnosť, že spoločnosti pôsobiace v celosvetovom meradle si vyžadujú globálne myslenie a pripravenosť k celoživotnému učeniu sa o rôznych kultúrach. Troy Wiwczaroski, koordinátor projektu z Univerzity v Debrecíne v Maďarsku, poznamenal, „Našou nádejou je poskytnúť každému účastníkovi druhého IP aspoň jednu iskru, ktorá bude viesť k vytvoreniu vlastnej cesty k úspechu v dnešnom globálnom svete.“

Univerzita Savoie vo Francúzsku bude hostiť 3. Prominence intenzívny program pre vysokoškolských študentov na jar roku 2020.

Prezentácia konečných výsledkov projektu sa uskutoční v rámci medzinárodnej konferencii v Seinäjoki vo Fínsku v júni 2020.

Internetová stránka PROMINENCE: www.prominence.ue.katowice.pl

Press release (English)

PHOTO 2

PHOTO 5

PHOTO 4

PHOTO 1

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?