Načítavam stránku...

2nd IP Aschaffenburg

Riadenie a vedenie v rôznych kultúrach 42 študentov a 14 vysokoškolských pedagógov zo 7 európskych univerzít sa zúčastnilo 2. ...

Jazyk a politika - 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Dňa 20. júna 2019 sa na Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre regionálnu politiku pri SAV a ...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Promócie 2019

Dňa 26. júna 2019 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konali promócie absolventov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia. {phocagallery ...

Radoslav Štefančík: Christlich-demokratische Parteien in der Slowakei. Eine neue Perspektive, Hamburg, Verlag Dr. Kovač, 2019

Radoslav Štefančík mapuje vývoj dvoch slovenských kresťansko-demokratických strán. Publikácia je určená nemeckému čitateľovi, preto sa okrem analýzy formovania KDH a SDKÚ-DS venuje aj popisu základných kontúr slovenského straníckeho systému. Autor hľadá korene kresťanskej demokracie na Slovensku v politickom katolicizme prvej polovice 20. storočia, nezabúda upozorniť na temnú stránku slovenského politického katolicizmu v období druhej svetovej vojny, všíma si rovnako predpoklady na vznik kresťansko-demokratických subjektov, ktoré sa objavovali na Slovensku ešte v období neslobody pred rokom 1989. Dominantnú časť svojho uvažovania venuje autor vývoju oboch stranách po transformácii režimu až po vypadnutie obidvoch subjektov zo slovenského parlamentu po voľbách 2016. Okrem dejinného vývoja autor analyzuje aj faktory posilňujúce, resp. oslabujúce mieru inštitucionalizácie skúmaných formácií. 

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?