Načítavam stránku...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Pozvánka na Informačný deň 2020 pre II. stupeň štúdia

Náhradný termín informačného dňa pre II. stupeň štúdia bude stanovený po ukončení opatrení na EU v Bratislave. Pozývame ...

Projekt CORALL

Projekt CORALL

Pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka 2019/2020 v Aule Ekomonickej univerzity v Bratislave dňa 16. septembra 2019 odovzdal rektor univerzity prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. Cenu rektora EU v Bratislave za pedagogickú činnosť za rok 2019.

Medzi ocenenými vysokoškolskými pedagógmi zíslala toto ocenenie za Fakultu aplikovaných jazykov prodekanka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Ildikó Némethová, PhD.

Srdečne gratulujeme!

akademickyROK otvorenie 16092019 3848

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?