Načítavam stránku...

2nd IP Aschaffenburg

Riadenie a vedenie v rôznych kultúrach 42 študentov a 14 vysokoškolských pedagógov zo 7 európskych univerzít sa zúčastnilo 2. ...

Jazyk a politika - 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Dňa 20. júna 2019 sa na Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre regionálnu politiku pri SAV a ...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Promócie 2019

Dňa 26. júna 2019 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konali promócie absolventov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia. {phocagallery ...

Pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka 2019/2020 v Aule Ekomonickej univerzity v Bratislave dňa 16. septembra 2019 odovzdal rektor univerzity prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. Cenu rektora EU v Bratislave za pedagogickú činnosť za rok 2019.

Medzi ocenenými vysokoškolskými pedagógmi zíslala toto ocenenie za Fakultu aplikovaných jazykov prodekanka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Ildikó Némethová, PhD.

Srdečne gratulujeme!

akademickyROK otvorenie 16092019 3848

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?