Načítavam stránku...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Pozvánka na Informačný deň 2020 pre II. stupeň štúdia

Náhradný termín informačného dňa pre II. stupeň štúdia bude stanovený po ukončení opatrení na EU v Bratislave. Pozývame ...

Projekt CORALL

Projekt CORALL

Seresová, Katarína: Jobben oder arbeiten? Anglizismen ein bisschen anders. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2020. 

Monografia Kataríny Seresovej Jobben oder arbeiten? Anglizismen ein bisschen anders, ktorá vyšla v nemeckom vydavateľstva Verlag Dr. Kovač (Hamburg) sa venuje problematike anglicizmov v nemeckom jazyku. Prvá časť sa zaoberá modelmi a prostriedkami slovotvorby v nemčine a objasňuje pojem anglicizmus. Druhá časť práce približuje ortografickú, fonetickú, morfologickú, syntaktickú a lexikologickú integráciu anglicizmov. Tretia časť analyzuje najsilnejšie faktory ktoré podporujú stále rastúci vplyv anglického jazyka. Ide o jazykové, historické, hospodárske, kultúrne, politické faktory a faktory, ktoré vyplývajú z používania  informačných technológií. Štvrtá časť hľadá odpoveď na otázku, či anglicizmy predstavujú obohatenie jazyka a aké výhody a nevýhody prináša používanie anglicizmov v nemeckom jazyku. Posledná časť práce sa zameriava na iniciatívu „Anglicizmus roka“ a „slovo roka“, ktoré vyhodnocuje Gesellschaft für deutsche Sprache.

kseresova

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?