Načítavam stránku...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Pozvánka na Informačný deň 2020 pre II. stupeň štúdia

Náhradný termín informačného dňa pre II. stupeň štúdia bude stanovený po ukončení opatrení na EU v Bratislave. Pozývame ...

Projekt CORALL

Projekt CORALL

Štefančík, Radoslav - Hvasta, Miloslav. Jazyk pravicového extrémizmu. Bratislava: EKONÓM, 2019. 
Publikácia Radoslava Štefančíka a Miloslava Hvastu s názvom Jazyk pravicového extrémizmu (Bratislava, EKONÓM) analyzuje používanie jazyka slovenskými pravicovými extrémistami na príklade Ľudovej strany Naše Slovensko. Autori najskôr v teoretickej rovine predstavujú problematiku pravicového extrémizmu, následne zaznamenávajú hlavné momenty formovania tejto ideovej skupiny a následne na pomerne širokom priestore predstavujú rôzne komunikačné stratégie extrémistov. Prichádzajú k záveru, že jazyk pravicového extrémizmu je špecifický, vyznačuje sa určitými charakteristickými črtami. Medzi tie hlavné patrí synekdocha a topos. Synekdocha, teda označenie časti pre celok, prípadne naopak celok pre časť, sa v prípade pravicového extrémizmu objavuje najmä pri slove ľud. Druhou dôležitou a oveľa dôležitejšou, ak nie najdôležitejšou rétorickou figúrou, ktorou pravicoví extrémisti zdôvodňujú svoje argumenty alebo tvrdenia, prípadne spochybňujú existujúci status quo, je topos ľudu a jeho verzia označovaná v teórii argumentácie ako argumentum ad populum. Tento model vyjadruje argumentáciu v zmysle, že ak niečo požaduje ľud (národ), väčšina ľudu, alebo aspoň určitá socioekonomická skupina, v predstave extrémistov voliči ĽSNS, malo by sa toto želanie pretaviť do skutočnosti. Alebo naopak, ak si ľud niečo nepraje, nemôže to ostať alebo stať sa realitou. Kniha je čiastočne dostupná aj ja portáli https://books.google.com/

stefancik

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?