Načítavam stránku...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Medzinárodná vedecká konferencia „Cudzie jazyky v premenách času“ IX.

Týždeň vedy a techniky je tradične jedným z najrušnejších týždňov akademického roka. Ministerstvo školstva SR ho tradične ...

STENGL IT Akadémia

Dopyt po nemecky hovoriacich zamestnancoch stúpa!    STENGL IT Akademie pomôže Slovákom získať lukratívne pracovné miesta. v ...

Študentská anketa

Mílí študenti, prosím zapojte sa do študentskej ankety v 11. týždni ZS 2018/19. Váš názor je dôležitý!

Vážení študenti FAJ,

v súvislosti s blokovou výučbou, ktorá bude prebiejať na našej fakulte v termíne od 6.-10.11.2017 v rámci tematickej oblasti: Obchodné rokovania a Leadership vystúpi s nasledovnými prednáškami prof. Rune Todnem By zo Staffordshire University:

8.11.2017

9:15 - 10:45 (B1.10)   -  Enabling MAD Leadership Together

11:00 – 12:30 (E2.12) - Developing MAD Leadership Together (an emphasis on Public Leadership Challenge)

 

9.11.2017

9:15 – 10:45 (B1.08)  -  Change Leadership

Pozn. Prednášky sú vzhľadom na obsah a zameranie určené študentom Fakulty aplikovaných jazykov.

foto Rune By

 

Professor Rune Todnem By is Professor of Organisational Behaviour at Staffordshire University School of Business, Leadership and Economics; Professor II Change Leadership (Stavanger University, Norway); Co-founder & Chair of the Public Leadership Foundation; and Editor-in-Chief of Routledge's Journal of Change Management (http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14697017.asp). Rune’s work on organisational change is widely referred to in international peer-reviewed publications, and his article ‘Organisational change management: A critical review‘ (2005) has been included in several books. His research interests span organisational change; organisational behaviour; leadership; ethics; and public services management. Recent publications include the co-edited book ‘Managing Organizational Change in Public Services’ (Routledge, 2009), book chapters, and articles in international peer-reviewed journals. Before joining Staffordshire University Business School, Rune worked at University of Wolverhampton and Queen Margaret University, Edinburgh. In 2009, Rune was a participant of the Scottish Crucible, an academic leadership-development programme sponsored by NESTA, the Scottish Funding Council, the Royal Society of Edinburgh and Scottish universities. Previous to joining academia, Rune worked in the Norwegian army. First as a corporal in His Majesty the King’s Royal Guard, and then as a NATO paramedic in Bosnia and Herzegovina.

Vážení študenti,

ako ste už boli informovaní aj e-mailom, v termíne od 6.-10.11.2017 bude prebiehať na našej fakulte bloková výučba v predmete: Obchodné rokovania (Business negotiations).

Bloková výučba je určená pre študentov 1.stupňa/3.ročníka.

Výučbu povedie hosťujúci profesor Dr. Troy Wiwczaroski, Debrecen University, Maďarsko

foto Troy

Motto: „In teaching, coaching and instructing, I attempt to create a climate of learning which is respectful, open, creative, challenging and enjoyable. Rather than dwell in the Ivory Tower of Academia, I choose to work in an environment which lends itself to serendipity: the learner, in being placed into an environment which allows him/her the freedom to open up and be accepted for what he/she are capable of, is allowed to develop and surprise him/herself through focused learning, as much as by happenstance. The most magical moments of learning happen spontaneously - but only when a climate allowing for spontaneity is created.“

Experience

 Teaching professional business communication, (HR) management-relevant and intercultural competencies ─ all in English and German.

German Language and Literature

 

 

V rámci 5. ročníka International Teaching and Training Week 2017 prijal dňa 18.10.2017 dekan Fakulty aplikovaných jazykov doc. PhDr. Radosalv Štefančík, MPol. Ph.D.  zahraničných hostí: Alexeya Fominykha z Volga State University of Technology (Ruská federácia) a Agnieszku Dagmara Wroblewsku-Rubinkowsku z West Lothian College zo Škótska. Prof. Alexey Fomynikh vystúpil s prednáškou na tému Russia's Public Diplomacy a Dr. Agnieszka Dagmara Wroblewska-Rubinkowska viedla seminar zameraný na tému Intrinsic and Extrinsic Forms of Motivation, v rámci ktorého sa naši študenti veľmi aktívne zapájali . Prijatia sa zúčastnila aj prodekanka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Ildikó Némethová, PhD., PhDr. Mária Bláhová, PhD., vedúca katedry interkultúrnej komunikácie, Mgr. Dominika Fifiková, PhD., odborná asistentka na Katedre jazykovedy a translatológie a Ing. Denisa Běčáková, referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj. Témou rozhovoru okrem iného bola aj možnosť nadviazania užšej spolupráce v oblasti interkultúrnej komunikácie pri podobných projektoch aj v budúcnosti.

 Alexey Fominykh heads the International Project Office at Volga State University of Technology in Yoshkar-Ola (Mari El Republic, Russian Federation), and works as Research Fellow at Jean Monnet Centre of Excellence of Volga Tech. He has been working in international education since 1999. He took part in 7 Tempus and Erasmus joint inter-university projects, and was among the first Russian international academic administrators on a specialized Fulbright Program to Teachers College at Columbia University and the University of Minnesota in 2007. He also lectures on International Relations at Mari State University in Yoshkar-Ola and cooperates with the Russian International Affairs Council in Moscow on research and educational projects on international education, public and cultural diplomacy.

Agnieszka Dagmara Wroblewska-Rubinkowska has BA in Teaching English as a Foreign Language, MA in American Literature and Culture, Diploma in Marketing and Public Relations. She has nearly 20 years of experience in teaching English as a second language and 10 years teaching at a university level (English Philology, undergraduate and postgraduate studies). Her main points of interest are: motivation in foreign language learning and factors affecting foreign language acquisition.

 

prednaska3

prednaska120171018 103721 uprava

 dekan1

Dňa 19.10.2017 sme na Fakulte aplikovaných jazykov po 1x privítali privítali konzula kubánskeho veľvyslanectva p. Gerarda Enrique Solera Cedré, ktorý prišiel prednášať na tému: Deň kubánskej kultúry. Pri tejto príležitosti sa stretol aj s dekanom FAJ doc. PhDr. Radoslavom Štefančíkom, MPol. Ph.D. Na stretnutí konzul   prítomných oboznámil s najnovšími projektami Kubánskej republiky na Slovensku, ako je zavádzanie nového lieku pre diabetikov, ktorý bol vynájdený na Kube a Slovensko je prvou krajinou, kde sa liek aplikuje. Ďalšou témou stretnutia boli študijné pobyty slovenských študentov a profesorov na Kube alebo pozvanie na medzinárodný kongres Univerzita. 

Vážení študenti, 

dovoľujeme si Vás informovať o možnosti stáže pre študentovcieľovou skupinou sú nemecky hovoriaci študenti (viac informácii v priloženom plagáte).

IB: Internationaler Bund je spoľahlivým a overeným partnerom našej univerzity s dlhoročnými skúsenosťami. 

V prípade otázok prosím neváhajte kontaktovať pani prodekanku pre medzinárodné vzťahy PhDr. Ildikó Némethovú, PhD.

 

Vážení pedagógovia, vážení študenti,

v rámci 5. ročníka INTERNATIONAL TEACHING AND TRAINING WEEK 2017 Effectively Managing Teams si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na prednášku profesora Alexeya Fominykha, Volga State University of Technology (Russia), ktorá sa uskutoční 18.10.2017 o 9:15 v miestnosti B1.10. Jazyk prednášky je angličtina.

 

Alexey Fominykh heads the International Project Office at Volga State University of Technology in Yoshkar-Ola (Mari El Republic, Russian Federation), and works as Research Fellow at Jean Monnet Centre of Excellence of Volga Tech. He has been working in international education since 1999. He took part in 7 Tempus and Erasmus joint inter-university projects, and was among the first Russian international academic administrators on a specialized Fulbright Program to Teachers College at Columbia University and the University of Minnesota in 2007. He also lectures on International Relations at Mari State University in Yoshkar-Ola and cooperates with the Russian International Affairs Council in Moscow on research and educational projects on international education, public and cultural diplomacy.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Dňa 11.10.2017 prijal dekan Fakulty aplikovaných jazykov doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. Ph.D. 4 zahraničné študentky zo Stolypin Volga Region Institute for Administration (Saratov, Ruská federácia) - Aleksandru Grinko, Irinu Sorokina, Madinu Churmanova a Kseniu Pashkevich, ktoré budú na našej fakulte študovať v zimnom semestri 2017/18 v rámci bilaterálnej spolupráce oboch inštitúcií.

Na stretnutí sa za fakultu zúčastnila aj pani prodekanka pre vedu a výskum PhDr. Tatiana Hriviková, PhD.

Študentkám prajeme získanie nových a zaujímavých poznatkov a veľa študijných úspechov na našej fakulte!

 

saratov 1920x855 04600 orezana 

 saratov 1920x855 04599

 

 

 

Vážení študenti a odborná verejnosť,

pri príležitosti 15. výročia založenia pobočky Die Gesellschaft für deutsche Sprache v Bratislave Vás pozývame na medzinárodné vedecké sympózium na tému:

„Die Zukunft der deutschen Sprache und der Zweigarbeit in der Slowakei"

Kompletný program sympózia nájdete TU.

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?