Načítavam stránku...
Fakulta aplikovaných jazykov has 69 registered members
MenoPozíciaPracoviskoKontaktné informácie
vedúca katedry
profesorka
Katedra jazykovedy a translatológie
D2.11
+421 2 6729 5211
...
zástupkyňa vedúcej katedry
odborná asistentka
Katedra jazykovedy a translatológie
D2.10a
+421 2 6729 5210
...
referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj
Dekanát fakulty
D2.35
+421 2 6729 5235
...
referentka pre študijné a sociálne záležitosti
Dekanát fakulty
D2.16
+421 2 6729 5216
...
lektor MŠVVaŠ SR
Katedra nemeckého jazyka
D2.10
+421 2 6729 5210
...
vedúca katedry
odborná asistentka
Katedra interkultúrnej komunikácie
D2.13
+421 2 6729 5213
...
vedúca redaktorka vedeckého časopisu Lingua et vita
odborná asistentka
Katedra jazykovedy a translatológie
D2.30
+421 2 6729 5230
...
sekretariát katedry
Katedra jazykovedy a translatológie, Katedra románskych a slovanských jazykov
D2.32
+421 2 6729 5232
...
odborná asistentka
Katedra anglického jazyka
D2.20
+421 2 6729 5220
...
odborná asistentka
Katedra románskych a slovanských jazykov
D2.37
+421 2 6729 5237
...
odborná asistentka
Katedra románskych a slovanských jazykov
D2.37
+421 2 6729 5237
...
tajomníčka fakulty
Dekanát fakulty
D2.21
+421 2 6729 5221
...
odborná asistentka
Katedra románskych a slovanských jazykov
E9.27
+421 2 6729 5177
...
lektorka
Katedra románskych a slovanských jazykov
D2.31
+421 2 6729 5231
...
docentka
Katedra jazykovedy a translatológie
E9.08
+421 2 6729 5156
...
docentka
Katedra románskych a slovanských jazykov
D2.36
+421 2 6729 5236
...
odborná asistentka
Katedra anglického jazyka
E9.22
+421 2 6729 5158
...
odborná asistentka
Katedra interkultúrnej komunikácie
E2.09
+421 2 6729 5323
...
odborná asistentka
Katedra anglického jazyka
D2.27
+421 2 6729 5227
...
odborná asistentka
Katedra interkultúrnej komunikácie
D2.15
+421 2 6729 5215
...
referent pre vedu, výskum a rigorózne konanie
Dekanát fakulty
D2.29
+421 2 6729 5229
...
lektor
Katedra interkultúrnej komunikácie
E1.11
+421 6729 5223
...
odborná asistentka
Katedra anglického jazyka
E9.24
+421 2 6729 5157
...
koordinátor AIS pre katedru
odborný asistent
Katedra románskych a slovanských jazykov
E2.11
+421 2 6729 5263
...
odborná asistentka
Katedra nemeckého jazyka
D2.10a
+421 2 6729 5210
...
odborná asistentka
Katedra anglického jazyka
D2.08
+421 2 6729 5208
...
zástupkyňa vedúcej katedry
odborná asistentka
Katedra nemeckého jazyka
E1.09
+421 2 6729 5223
...
vedúca katedry
odborná asistentka
Katedra nemeckého jazyka
E1.09
+421 2 6729 5223
...
zástupca vedúcej katedry za slovanské jazyky
odborný asistent, výkonný redaktor časopisu Lingua et vita
Katedra románskych a slovanských jazykov
D2.33
+421 2 6729 5233
...
odborná asistentka
Katedra jazykovedy a translatológie
E9.25
+421 6729 5175
...
odborná asistentka
Katedra románskych a slovanských jazykov
D2.09
+421 2 6729 5209
...
odborný asistent
Katedra nemeckého jazyka
E9.26
+421 2 6729 5176
...
odborná asistentka
Katedra anglického jazyka
E9.26
+421 2 6729 5176
...
odborná asistentka
Katedra anglického jazyka
E9.09
+421 2 6729 5159
...
sekretariát dekana
Dekanát fakulty
D2.25
+421 2 6729 5225
...
odborná asistentka
Katedra románskych a slovanských jazykov
E2.11
+421 2 6729 5263
...
referentka pre študijné záležitosti
Dekanát fakulty
D2.40
+421 2 6729 5240
...
odborná asistentka
Katedra románskych a slovanských jazykov
E9.11
+421 2 6729 5161
...
prodekanka pre medzinárodné vzťahy
odborná asistentka
Katedra anglického jazyka
D2.19
+421 2 6729 5219
...
odborná asistentka
Katedra anglického jazyka
D2.08
+421 2 6729 5208
...
odborná asistentka
Katedra nemeckého jazyka
D4.09
+421 6729 5409
...
zástupkyňa vedúcej katedry
odborná asistentka
Katedra anglického jazyka
D2.17
+421 2 6729 5217
...
odborná asistentka
Katedra nemeckého jazyka
D2.12
+421 2 6729 5212
...
odborná asistentka
Katedra anglického jazyka
E9.09
+421 2 6729 5159
...
lektorka
Katedra románskych a slovanských jazykov
E9.11
+421 6729 5161
...
odborná asistentka
Katedra románskych a slovanských jazykov
D2.09
+421 6729 5209
...
sekretariát katedry
Katedra interkultúrnej komunikácie, Katedra anglického jazyka, Katedra nemeckého jazyka
D2.34
+421 2 6729 5102
...
odborná asistentka
Katedra románskych a slovanských jazykov
D2.39
+421 2 6729 5239
...
odborná asistentka
Katedra anglického jazyka
D2.20
+421 2 6729 5220
...
docentka
Katedra anglického jazyka
E9.29
+421 2 6729 5152
...
profesor
Katedra jazykovedy a translatológie
E9.23
+421 6729 5173
...
lektor
Katedra románskych a slovanských jazykov
E9.27
+421 6729 5177
...
prodekanka pre rozvoj
docentka
Katedra jazykovedy a translatológie
E2.09
+421 2 6729 5323
...
odborná asistentka
Katedra románskych a slovanských jazykov
D4.42
+421 2 6729 5442
...
profesor
Katedra románskych a slovanských jazykov
D2.28
+421 2 6729 5228
...
prodekanka pre vedu a výskum
docentka
Katedra románskych a slovanských jazykov
D2.38
+421 2 6729 5238
...
dekan
docent
Katedra interkultúrnej komunikácie
D2.24
+421 2 6729 5146
...
odborný asistent
Katedra jazykovedy a translatológie
E9.10
+421 2 6729 5160
...
prodekanka pre vzdelávanie, štatutárna zástupkyňa dekana, vedúca katedry, koordinátorka AIS pre FAJ
odborná asistentka
Katedra anglického jazyka
D2.26
+421 2 6729 5226
...
odborný asistent
Katedra anglického jazyka
E9.24
+421 2 6729 5157
...
odborná asistentka
Katedra nemeckého jazyka
D2.12
+421 2 6729 5212
...
poverená riadením katedry
odborná asistentka
Katedra románskych a slovanských jazykov
D4.43
+421 2 6729 5443
...
zástupkyňa vedúcej katedry za románske jazyky
odborná asistentka
Katedra románskych a slovanských jazykov
D2.09
+421 2 6729 5209
...
odborná asistentka
Katedra románskych a slovanských jazykov
D2.37
+421 2 6729 5237
...
odborná asistentka
Katedra románskych a slovanských jazykov
E9.16
+421 2 6729 5166
...
odborná asistentka
Katedra jazykovedy a translatológie
E9.10
+421 2 6729 5160
...
lektorka MŠVVaŠ SR
Katedra jazykovedy a translatológie
D2.10
+421 2 6729 5210
...
odborná asistentka
Katedra anglického jazyka
E9.09
+421 2 6729 5159
...
odborná asistentka
Katedra anglického jazyka
D2.18
+421 2 6729 5218
...
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?