BIHARIOVÁ, Zuzana

106001 - Dekanát fakulty

študijná referentka referentka pre študijné a sociálne záležitosti
Miestnosť D2.16
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5216