FARKAŠOVÁ, Mária, Mgr.

106001 - Dekanát fakulty

tajomníčka fakulty
Miestnosť D2.21
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5221