HUDEK, Vladimír, Ing., CSc.

106001 - Dekanát fakulty

referent pre vedu, výskum a rigorózne konanie
Miestnosť D2.29
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5229