MENCEROVÁ, Renáta, Bc.

106001 - Dekanát fakulty

študijná referentka
Miestnosť D2.40
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5240