Loading page...

Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava

Slovenská republika

Tel.:  +421 2 6729 5225 (sekretariát dekana), +421 2 6729 5240 (referát pre vzdelávanie)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GPS: lat: 48° 7' 31,397"  lon: 17° 7' 58,976"

 

Mgr. Mária FARKAŠOVÁ

tajomníčka fakulty

Miestnosť: D2.21

Tel.: +421 2 6729 5221

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Marta ŠPÁNIKOVÁ

sekretárka dekana

Miestnosť: D2.25

Tel.: +421 2 6729 5225

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Úradné hodiny sekretariátu dekana:

pondelok     08:30 - 11:00 hod. 12:30 - 13:30
utorok 08:30 - 11:00 hod. 12:30 - 13:30
streda 08:30 - 11:00 hod.  
štvrtok 08:30 - 11:00 hod. 12:30 - 13:30
piatok 08:30 - 11:00 hod. 12:30 - 13:30

 

 

Referát pre vzdelávanie

PaedDr. Eva STRADIOTOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

Miestnosť: D2.26

Tel.: +421 2 6729 5226

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bc. Renáta MENCEROVÁ

referentka pre študijné záležitosti

  • študijné záležitosti: 3. ročník 1. stupňa štúdia; 1. a 2. ročník 2. stupňa štúdia
  • prihlasovanie na štúdium: 2.stupeň štúdia

Miestnosť: D2.40

Tel.: +421 2 6729 5240

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Úradné hodiny:

pondelok     -
utorok 08:30 - 11:30 hod.
streda 13:00 - 16:00 hod.
štvrtok 08:30 - 11:30 hod.
piatok -

 

Zuzana BIHARIOVÁ

referentka pre študijné a sociálne záležitosti 

  • študijné záležitosti: 1. a 2. ročník 1. stupňa štúdia
  • sociálne záležitosti: 1. a 2. stupeň štúdia
  • prihlasovanie na štúdium: 1.stupeň štúdia

Miestnosť: D2.16

Tel.: +421 2 6729 5216

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Úradné hodiny:

pondelok     -
utorok 08:30 - 11:30 hod.
streda 13:00 - 16:00 hod.
štvrtok 08:30 - 11:30 hod.
piatok -

 

Referát pre vedu a výskum

PhDr. Tatiana HRIVÍKOVÁ, PhD.

prodekanka pre vedu a výskum

Miestnosť: D2.15

Tel.: +421 2 6729 5215

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mgr. Ivana PIFKOVÁ

referentka pre vedu, výskum a rigorózne konanie

Miestnosť: D2.29

Tel.: +421 2 6729 5229

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Referát pre medzinárodné vzťahy

PhDr. Ildikó NÉMETHOVÁ, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Miestnosť: D2.19

Tel.: +421 2 6729 5219

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ing. Denisa BĚČÁKOVÁ

referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

  • medzinárodné vzťahy a rozvoj
  • pracovné cesty zamestnancov FAJ

Miestnosť: D2.35

Tel.: +421 2 6729 5235

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Referát pre rozvoj

doc. Mgr. Ing. Katarína SERESOVÁ, PhD.

prodekanka pre rozvoj

Miestnosť: E2.09

Tel.: +421 2 6729 5323

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ing. Denisa BĚČÁKOVÁ

referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

  • medzinárodné vzťahy a rozvoj
  • pracovné cesty zamestnancov FAJ

Miestnosť: D2.35

Tel.: +421 2 6729 5235

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?