Loading page...
Meno
PhDr. Iveta Rizeková, PhD.
Funkcia v zamestnaní
vedúca katedry,
vysokoškolský učiteľ
Zaradenie
odborný asistent
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefón
+421 2 6729 52 63
Miestnosť
D2.11
Meno
Mgr. Mária Spišiaková, PhD.
Oddelenie
Oddelenie románskych jazykov
Funkcia v zamestnaní
zástupkyňa vedúcej katedry za románske jazyky
vysokoškolský učiteľ
Zaradenie
odborný asistent
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefón
+421 2 6729 52 09
Miestnosť
D2.09
Meno
Mgr., Mgr. PaedDr. Ján Keresty, PhD.
Oddelenie
Oddelenie románskych jazykov
Funkcia v zamestnaní
vysokoškolský učiteľ,
koordinátor AIS pre KRaSJ
Zaradenie
odborný asistent
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefón
+421 2 6729 52 31
Miestnosť
D2.31
Meno
doc. PhDr. Ladislav Lapšanský, PhD.
Oddelenie
Oddelenie románskych jazykov
Funkcia v zamestnaní
vysokoškolský učiteľ
Zaradenie
docent
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefón
+421 2 6729 54 42
Miestnosť
D4.42
Meno
Mgr. Iveta Maarová, PhD.
Oddelenie
Oddelenie románskych jazykov
Funkcia v zamestnaní
vysokoškolský učiteľ
Zaradenie
odborný asistent
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefón
+421 2 6729 52 09
Miestnosť
D2.09
Meno
Mgr. Monika Mateašáková
Oddelenie
Oddelenie románskych jazykov
Funkcia v zamestnaní
vysokoškolský učiteľ
Zaradenie
odborný asistent
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefón
+421 2 6729 52 31
Miestnosť
D2.31
Meno
PhDr. Elena Melušová, CSc.
Oddelenie
Oddelenie románskych jazykov
Funkcia v zamestnaní
vysokoškolský učiteľ
Zaradenie
odborný asistent
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefón
+421 2 6729 52 63
Miestnosť
D2.11
Meno
Bc. Fatima Nedjari
Oddelenie
Oddelenie románskych jazykov
Funkcia v zamestnaní
vysokoškolský učiteľ
Zaradenie
lektorka
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefón
+421 2 6729 52 31
Miestnosť
D2.31
Meno
Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.
Oddelenie
Oddelenie románskych jazykov
Funkcia v zamestnaní
vysokoškolský učiteľ,
podpredseda Akademického senátu FAJ
Zaradenie
odborný asistent
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefón
+421 2 6729 52 33
Miestnosť
D2.33
Meno
PhDr. Roman Sehnal, PhD.
Oddelenie
Oddelenie románskych jazykov
Funkcia v zamestnaní
vysokoškolský učiteľ
Zaradenie
odborný asistent
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefón
+421 2 6729 52 09
Miestnosť
D2.09
Meno
Mgr. Sofia Tužinská, PhD.
Oddelenie
Oddelenie románskych jazykov
Funkcia v zamestnaní
vysokoškolský učiteľ
Zaradenie
odborný asistent
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefón
+421 2 6729 51 61
Miestnosť
D9.11
Meno
Mgr. Diana Patricia Varela Cano, PhD.
Oddelenie
Oddelenie románskych jazykov
Funkcia v zamestnaní
vysokoškolský učiteľ
Zaradenie
odborný asistent
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefón
+421 2 6729 51 61
Miestnosť
D9.11
Meno
PhDr. Roman Kvapil, PhD.
Oddelenie
Oddelenie slovanských jazykov
Funkcia v zamestnaní
zástupca vedúcej katedry za slovanské jazyky,
výkonný redaktor časopisu Lingua et vita,
vysokoškolský učiteľ
Zaradenie
odborný asistent
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefón
+421 2 6729 51 77
Miestnosť
D9.27
Meno
Mgr. Irina Dulebová, PhD.
Oddelenie
Oddelenie slovanských jazykov
Funkcia v zamestnaní
vysokoškolský učiteľ
Zaradenie
odborný asistent
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefón
+421 2 6729 52 37
Miestnosť
D2.37
Meno
Mgr. Michaela Dziváková, PhD.
Oddelenie
Oddelenie slovanských jazykov
Funkcia v zamestnaní
vysokoškolský učiteľ, t.č. na materskej dovolenke
Zaradenie
odborný asistent
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefón
+421 2 6729 52 37
Miestnosť
D2.37
Meno
Mgr. Stanislava Hudíková
Oddelenie
Oddelenie slovanských jazykov
Funkcia v zamestnaní
vysokoškolský učiteľ
Zaradenie
odborný asistent
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefón
+421 2 6729 52 37
Miestnosť
D2.37
Meno
PhDr. Gabriela Rechtoríková, PhD.
Oddelenie
Oddelenie slovanských jazykov
Funkcia v zamestnaní
vysokoškolský učiteľ
Zaradenie
odborný asistent
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefón
+421 2 6729 52 37
Miestnosť
D2.37
Stay informed about current events at the faculty?