Diana Fuseková, absolventka FAJ EUBA, sa podelila o svoje skúsenosti so štúdiom na našej fakulte:

Už od detstva som túžila cestovať. Objavovať svet, kultúry a rozširovať obzory. A práve vďaka jazykom sa dokážeme viac priblížiť k danej kultúre a rovnako ju aj lepšie spoznať. A to bol jeden z havných dôvod, prečo som sa rozhodla študovať angličtinu a nemčinu na FAJ. FAJ spája jazyky s ekonómiou, a tak vytvára predpoklady na úspech v medzinárodných organizáciách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Po ukončení bakalárskeho štúdia na FAJ som sa rozhodla pokračovať v magisterskom štúdiu v Rakúsku na FH Krems v oblasti medzinárodného obchodu a manažmentu. Štúdium bolo medzinárodné, vyučované v anglickom jazyku. Jedna z požiadaviek úspešného ukončenia štúdia bola absolvovanie 6 mesačnej stáže v zahraničí. Väčšina mojich spolužiakov sa rozhodla pre stáž vo Viedni alebo v okolitých európskych krajinách. Ale mňa to lákalo objavovať svet ešte ďalej. Na FAJ sme sa učili o rôznych kultúrnych rozdieloch, o odlišných obchodných etiketách a bariéry efektívneho komunikačného procesu v medzinárodnom prostredí. Moja zvedavosť otestovať tieto teórie v praxi, vášeň pre jazyky a kultúry sveta ma priviedla až do Dominikánskej Republiky, kde som absolvovala 6 mesačnú stáž pre jazykovú školu v oblasti online marketingu. Keďže škola bola vedená nemeckým manažmentom, jednou z požiadaviek bola plynulá nemčina, angličtina a španielčina výhodou. Hoci na stáž som bola vyslaná z rakúskej univerzity, bez vedomostí, ktoré som získala na FAJ by som sa tam nikdy nedostala.

Štúdium na FAJ mi otvorilo dvere do sveta. Naučilo ma jazyky, ktoré sú nielen výhodu, ale v dnešnej globálnej spoločností priam nutnosťou. Jazyky mi umožnili cestovať bez strachu - nie len že prístup domácich sa môže zmeniť, pokiaľ k nim prehovoríte ich rodnou rečou, ale každá nová skúsenosť a vedomosť zvyšuje našu sebadôveru. Vaše možnosti na lepšie zamestnanie alebo kariérny postup sa zlepšia, ak hovoríte viacerými jazykmi a ešte viac, ak máte tiež znalosti o biznise, ako funguje a ako činnosť firiem vplýva na celkový ekonomický systém. A to sa mi potvrdilo viackrát v mojej kariere, ale tiež v súkromnom živote.

Nie len, že vďaka FAJ som sa naučila jazyky a získala vedomosti v oblasti ekonómie, ale taktiež FAJ je úžasné miesto na ‘networking‘ - plné talentovaných a cieľavedomých ľudí. Vďaka FAJ som získala vzácnych priateľov na celý život, ktorí ma dodnes podporujú a neustále inšpirujú tým, čo robia a čo chcú v živote dosiahnuť.

Momentálne žijem už viac ako 2 roky v Londýne, kde pracujem v oblasti marketingu pre americký start up. Jazyky boli vždy pre mňa výhodou, pomohli mi lepšie postupovať v mojej kariére a taktiež budovať sebadôveru, ľahšie presvedčiť ľudí o mojich kvalitách a ‘‘Woow, Ty hovoríš 5 jazykmi!‘‘ sa tiež nepočúva zle:). Aj keď práca v marketingu ma baví, to čo ma plnohodnotne napĺňa, je pomáhanie ľudom a práve preto som sa rozhodla pokračovať v štúdiu psychológie na UCL v Londýne a dúfam, že v blízkej budúcnosti sa naplno budem môcť venovať psychológií a pomáhaniu iným ľuďom, ktorí to potrebujú, či už doma na Slovensku alebo v zahraničí.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.