Loading page...

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Fakulte aplikovaných jazykov EU.

 

Zloženie Výboru ZO OZPŠaV pri FAJ:

  1. Zuzana Bihariová - predsedníčka
  2. Bc. Renáta MENCEROVÁ - tajomníčka
  3. Mgr. Zuzana KOČIŠOVÁ - hospodárka
Stay informed about current events at the faculty?