Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Fakulte aplikovaných jazykov EU.

 

Zloženie Výboru ZO OZPŠaV pri FAJ:

  1. Zuzana Bihariová - predsedníčka
  2. Bc. Renáta MENCEROVÁ - tajomníčka
  3. Mgr. Zuzana KOČIŠOVÁ - hospodárka

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.