Loading page...

Členovia akademického senátu FAJ

 1. Mgr. Jana Kucharová, PhD. - predseda
 2. Mgr. Mária Spišiaková, PhD. - podpredseda (za zamestnaneckú časť)
 3. PhDr. Jana POSPÍŠILOVÁ - tajomníčka

 

Zamestnanecká časť

 1. PhDr. Milena HELMOVÁ, PhD. 
 2. PaedDr. Zuzana HRDLIČKOVÁ, PhD.      
 3. Mgr. Zuzana KOČIŠOVÁ
 4. Mgr. Jana KUCHAROVÁ, PhD.
 5. PhDr. Elena MELUŠOVÁ, CSc.
 6. PhDr. Jarmila RUSIŇÁKOVÁ, PhD.
 7. Mgr. Silvia ADAMCOVÁ, PhD. 
 8. Mgr. Mária SPIŠIAKOVÁ, PhD.

 

Študentská časť

 1. Andrej KINER
 2. Marek LUKÁČ
 3. Natália TOMÁŠOVÁ

 

Zápisnice zo zasadnutí AS FAJ

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?