Loading page...

Členovia akademického senátu FAJ

 1. PhDr. Ľudovít BARAC - predseda
 2. Mgr. Mónica SÁNCHEZ PRESA, PhD. - podpredseda (za zamestnaneckú časť)
 3. Leonard GUŽIŇÁK - podpredseda (za študentskú časť)
 4. PhDr. Jana POSPÍŠILOVÁ - tajomníčka

 

Zamestnanecká časť

 1. PhDr. Milena HELMOVÁ, PhD. 
 2. PaedDr. Zuzana HRDLIČKOVÁ, PhD.      
 3. Mgr. Zuzana KOČIŠOVÁ
 4. Mgr. Jana KUCHAROVÁ, PhD.
 5. PhDr. Elena MELUŠOVÁ, CSc.
 6. PhDr. Jarmila RUSIŇÁKOVÁ, PhD.

 

Študentská časť

 1. Andrej KINER
 2. Marek LUKÁČ
 3. Natália TOMÁŠOVÁ

 

Zápisnice zo zasadnutí AS FAJ

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?