Loading page...
Faculty of Applied Languages has 67 registered members
NamePositionWorkplaceContact information
vedúca katedry
profesorka
Department of Linguistics and Translation
D2.11
+421 2 6729 5211
...
zástupkyňa vedúcej katedry
odborná asistentka
Department of Linguistics and Translation
D2.10a
+421 2 6729 5210
...
referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj
Deans office
D2.35
+421 2 6729 5235
...
referentka pre študijné a sociálne záležitosti
Deans office
D2.16
+421 2 6729 5216
...
lektor MŠVVaŠ SR
Department of German Language
D2.10
+421 2 6729 5210
...
vedúca katedry
odborná asistentka
Department of Intercultural Communication
D2.13
+421 2 6729 5213
...
vedúca redaktorka vedeckého časopisu Lingua et vita
odborná asistentka
Department of Linguistics and Translation
D2.30
+421 2 6729 5230
...
sekretariát katedry
Department of Linguistics and Translation, Department of Romance and Slavic Languages
D2.32
+421 2 6729 5232
...
odborná asistentka
Department of English Language
D2.20
+421 2 6729 5220
...
odborná asistentka
Department of Romance and Slavic Languages
D2.37
+421 2 6729 5237
...
odborná asistentka
Department of Romance and Slavic Languages
D2.37
+421 2 6729 5237
...
tajomníčka fakulty
Deans office
D2.21
+421 2 6729 5221
...
odborná asistentka
Department of Romance and Slavic Languages
E9.27
+421 2 6729 5177
...
lektorka
Department of Romance and Slavic Languages
D2.31
+421 2 6729 5231
...
docentka
Department of Linguistics and Translation
E9.08
+421 2 6729 5156
...
docentka
Department of Romance and Slavic Languages
D2.36
+421 2 6729 5236
...
odborná asistentka
Department of English Language
E9.22
+421 2 6729 5158
...
odborná asistentka
Department of Intercultural Communication
E2.09
+421 2 6729 5323
...
odborná asistentka
Department of English Language
D2.27
+421 2 6729 5227
...
odborná asistentka
Department of Intercultural Communication
D2.15
+421 2 6729 5215
...
referent pre vedu, výskum a rigorózne konanie
Deans office
D2.29
+421 2 6729 5229
...
lektor
Department of Intercultural Communication
E1.11
+421 6729 5223
...
odborná asistentka
Department of English Language
E9.24
+421 2 6729 5157
...
koordinátor AIS pre katedru
odborný asistent
Department of Romance and Slavic Languages
E2.11
+421 2 6729 5263
...
odborná asistentka
Department of German Language
D2.10a
+421 2 6729 5210
...
lektorka
Department of English Language
D2.08
+421 2 6729 5208
...
zástupkyňa vedúcej katedry
odborná asistentka
Department of German Language
E1.09
+421 2 6729 5223
...
vedúca katedry
odborná asistentka
Department of German Language
E1.09
+421 2 6729 5223
...
zástupca vedúcej katedry za slovanské jazyky
odborný asistent, výkonný redaktor časopisu Lingua et vita
Department of Romance and Slavic Languages
D2.33
+421 2 6729 5233
...
odborná asistentka
Department of Romance and Slavic Languages
D2.09
+421 2 6729 5209
...
odborný asistent
Department of German Language
E9.26
+421 2 6729 5176
...
odborná asistentka
Department of English Language
E9.26
+421 2 6729 5176
...
odborná asistentka
Department of English Language
E9.09
+421 2 6729 5159
...
sekretariát dekana
Deans office
D2.25
+421 2 6729 5225
...
odborná asistentka
Department of Romance and Slavic Languages
E2.11
+421 2 6729 5263
...
referentka pre študijné záležitosti
Deans office
D2.40
+421 2 6729 5240
...
lektorka
Department of Romance and Slavic Languages
D2.31
+421 2 6729 5231
...
odborná asistentka
Department of Romance and Slavic Languages
E9.11
+421 2 6729 5161
...
prodekanka pre medzinárodné vzťahy
odborná asistentka
Department of English Language
D2.19
+421 2 6729 5219
...
odborná asistentka
Department of English Language
D2.08
+421 2 6729 5208
...
odborná asistentka
Department of German Language
D2.14
+421 6729 5214
...
zástupkyňa vedúcej katedry
odborná asistentka
Department of English Language
D2.17
+421 2 6729 5217
...
odborná asistentka
Department of German Language
D2.12
+421 2 6729 5212
...
odborná asistentka
Department of English Language
E9.09
+421 2 6729 5159
...
lektorka
Department of Romance and Slavic Languages
E9.11
+421 6729 5161
...
odborná asistentka
Department of Romance and Slavic Languages
D2.09
+421 6729 5209
...
sekretariát katedry
Department of Intercultural Communication, Department of English Language, Department of German Language
D2.34
+421 2 6729 5102
...
vedúca katedry
odborná asistentka
Department of Romance and Slavic Languages
D2.39
+421 2 6729 5239
...
odborná asistentka
Department of English Language
D2.20
+421 2 6729 5220
...
docentka
Department of English Language
E9.29
+421 2 6729 5152
...
lektor
Department of Romance and Slavic Languages
E9.27
+421 6729 5177
...
prodekanka pre rozvoj
docentka
Department of Linguistics and Translation
E2.09
+421 2 6729 5323
...
odborná asistentka
Department of Romance and Slavic Languages
D4.42
+421 2 6729 5442
...
prodekanka pre vedu a výskum
docentka
Department of Romance and Slavic Languages
D2.38
+421 2 6729 5238
...
dekan
docent
Department of Intercultural Communication
D2.24
+421 2 6729 5146
...
odborný asistent
Department of Linguistics and Translation
E9.10
+421 2 6729 5160
...
prodekanka pre vzdelávanie, štatutárna zástupkyňa dekana, vedúca katedry, koordinátorka AIS pre FAJ
odborná asistentka
Department of English Language
D2.26
+421 2 6729 5226
...
odborný asistent
Department of English Language
E9.24
+421 2 6729 5157
...
odborná asistentka
Department of German Language
D2.12
+421 2 6729 5212
...
odborná asistentka
Department of Romance and Slavic Languages
D4.43
+421 2 6729 5443
...
zástupkyňa vedúcej katedry za románske jazyky
odborná asistentka
Department of Romance and Slavic Languages
D2.09
+421 2 6729 5209
...
odborná asistentka
Department of Romance and Slavic Languages
D2.37
+421 2 6729 5237
...
odborná asistentka
Department of Romance and Slavic Languages
E9.16
+421 2 6729 5166
...
odborná asistentka
Department of Linguistics and Translation
E9.10
+421 2 6729 5160
...
lektorka MŠVVaŠ SR
Department of Linguistics and Translation
D2.10
+421 2 6729 5210
...
odborná asistentka
Department of English Language
E9.09
+421 2 6729 5159
...
odborná asistentka
Department of English Language
D2.18
+421 2 6729 5218
...
Stay informed about current events at the faculty?