Loading page...

Hlavnou úlohou Referátu pre medzinárodné vzťahy Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave (ďalej len RMV) je rozvoj a posilnenie medzinárodnej spolupráce so zahraničnými vysokými školami, univerzitami a organizáciami. RMV sa sústreďuje najmä na medzinárodné programy a projekty zamerané na mobility študentov, učiteľov a zamestnancov v rámci programu ERASMUS+.

 

PhDr. Ildikó NÉMETHOVÁ, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Miestnosť: D2.19

Tel.: +421 2 6729 5219

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Ing. Denisa BĚČÁKOVÁ

referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

  • medzinárodné vzťahy a rozvoj
  • pracovné cesty zamestnancov FAJ

Miestnosť: D2.35

Tel.: +421 2 6729 5235

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?