Pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka 2019/2020 v Aule Ekomonickej univerzity v Bratislave dňa 16. septembra 2019 odovzdal rektor univerzity prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. Cenu rektora EU v Bratislave za pedagogickú činnosť za rok 2019.

Medzi ocenenými vysokoškolskými pedagógmi zíslala toto ocenenie za Fakultu aplikovaných jazykov prodekanka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Ildikó Némethová, PhD.

Srdečne gratulujeme!

akademickyROK otvorenie 16092019 3848

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.