KULTÚRNA A EMOČNÁ INTELIGENCIA NAPRIEČ KULTÚRAMI PROMINENCE TRETÍ INTENZÍVNY PROGRAM ONLINE NA UNIVERZITE SAVOIE MONT BLANC VO FRANCÚZSKU

Viac ako 40 študentov a 8 vysokoškolských pedagógov zo 6 európskych univerzít sa zúčastnilo online 3. intenzívneho programu PROMINENCE (PROmoting MINndful ENcounters through intercultural Comptence and Experience) na Univerzite Savoie Mont Blanc vo Francúzsku od 16. novembra do 18. novembra 2020 v rámci programu Erasmus + K2 strategické partnerstvá.

Našu univerzitu reprezentovali študenti Fakulty aplikovaných jazykov: Andrej Kalász, Lucia Petrovicsová, Magdaléna Biščová, Adriana Dvorštáková.

 foto svk upr1

„Cieľom 3. intenzívneho programu bolo vypracovať marketingový plán v interkultúrnom kontexte. Hlavným cieľom bolo, aby študenti zažili všetky fázy vývoja produktu na trhu s pivom v interkultúrnom kontexte. Ich úlohou bolo zvážiť kultúrne rozdiely v troch európskych krajinách a podľa toho definovať ich marketingový mix. Študenti boli pridelení do medzinárodných tímov a spolupracovali prostredníctvom online nástrojov,“ vysvetlil doc. Stephane Ganassali z Univerzity Savoie Mont Blanc vo Francúzsku.

„Bola to vynikajúca tímová práca smerom k dosiahnutiu spoločného cieľa cez otvorenosť, čestnosť a vzájomnú podporu,“ konštatoval doc. Troy Wiwczaroski, koordinátor projektu PROMINENCE z Univerzity v Debrecíne v Maďarsku.

PROMINENCE projekt

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie komplexného koncepčného rámca na rozvíjanie a prehlbovanie kultúrnej a emočnej inteligencie vytvorením otvoreného vzdelávacieho zdroja pomocou PROMINENCE INTERACTIVE, ktorý bude integrovaný do vyučovacieho procesu vzdelávacích inštitúcií projektového konzorcia.

Sedem európskych univerzít (Aschaffenburg University of Applied Sciences, Nemecko; Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko; University of Debrecen, Maďarsko; University of Economics in Katowice, Poľsko; University of Savoie, Francúzsko; Seinäjoki University of Applied Sciences, Fínsko ; University of Economics in Varna, Bulharsko) spojilo svoje sily vytvoriť interaktívny online vzdelávací materiál, ktorý bude integrovaný do univerzitných učebných osnov s ambíciou podporovať interkultúrne zručnosti a kompetencie študentov a zamestnancov.

V rámci projektu boli organizované tri intenzívne programy pre viac ako 140 študentov zo 7 univerzít Európy. Interkultúrne témy, ktoré boli skúmané počas týchto intenzívnych programov zahŕňajú jazyky a kultúrnu rozmanitosť (Bratislava, 2018), riadenie a vedenie v rôznych kultúrach (Aschaffenburg, 2019) a praktizovanie kultúrnej a emočnej inteligencie naprieč kultúrami (Savoie, 2020).

Členmi tímu PROMINENCE za Ekonomickú univerzitu v Bratislave sú: PhDr. Ildikó Némethová, PhD., PaedDr. Eva Stradiotová, PhD., doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D., doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD., Ing. Denisa Bĕčáková, PhDr. Mária Bláhová, PhD.

Webová stránka: www.prominceproject.eu

Press release 3rd IP PROMINENCE France (English)

logo eu upr      logo prominence upr

 

savoie picture upr 

 

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.