Loading page...

Pozvánka | Prihláška | Program | Vzor príspevku | Licenčná zmluva

Dňa 11. 11. 2016 sa uskutoční 7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Cudzie jazyky v premenách času.

 

Medzinárodný vedecký výbor

Predseda

PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD.

 

Členovia

PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD.

prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.

PhDr. Ildikó Némethová, PhD.

Mgr. Jana Paľková, PhD.

Mgr. Mária Spišiaková, PhD.

Mgr. Ingrid Kunovská, PhD.

Univ.- Prof. Dr. Irena Zavrl, PhD. (Rakúsko)

Dr. Katalin Varga Kiss, PhD. (Maďarsko)

prof. Elena Strigankova, PhD. (Rusko)

Mgr. Tomáš Káňa, PhD. (Česká republika)

PaedDr. Eva Stradiotová, PhD.

doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.

doc. Mgr. Katarína Seresová, PhD.

Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.

PhDr. Elena Melušová, CSc.

PhDr. Mária Bláhová, PhD.                

 

 

Vedecké ciele konferencie

  • vytvoriť platformu pre diskusiu o najnovších trendoch vo výučbe cudzích jazykov
  • prezentovať výsledky vedeckovýskumnej práce v oblasti jazykov a kultúr
  • prezentovať perspektívy vedeckovýskumnej činnosti z hľadiska teoretických východísk disciplín študijného programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia a nové tendencie vo vývoji lingvistiky a literárnej vedy
  • podporovať interdisciplinárny charakter vedeckovýskumnej činnosti

 

Plenárne prednášky

Prednášatelia

doc.PhDr. Daniel Lančarič, PhD.  

Tématické okruhy 

  • lingvistika
  • lingvodidaktika
  • interkultúrna komunikácia a reálie
  • teória a prax prekladu a tlmočenia
  • európske štúdiá
  • didaktika odborného jazyka
FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?