Radoslav Štefančík (ed.): Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie III. Bratislava: EKONÓM, 2018

Zborník/Conference Proceedings obsahuje príspevky z III. ročníka medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie s názvom Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie, ktorá sa na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave konala 21. júna 2018. 

 

„Heiße“ Wahlen und Referenden in Europa und Amerika – Kampf mit Wörtern um Wörter. Nová publikácia autorského kolektívu pracovníkov Fakulty aplikovaných jazykov EU BA pod vedením Danuši Liškovej a Radoslava Štefančíka prináša analýzu politického jazyka populistických subjektov počas volebných a referendových kampaní vo viacerých štátoch. V prípade záujmu je túto publikáciu možné objednať priamo vo vydavateľstve: 

https://www.verlagdrkovac.de/978-3-339-10026-9.htm

Lišková Danuša / Štefančík Radoslav (Hrsg.): Macht der Sprache – Sprache der Macht. Eine kontrastive mehrsprachige Analyse anhand von Korpustexten der meinungsbildenden Tageszeitungen mit Fokus auf Phraseologie- und Metaphern­forschung. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.