Prekladateľské centrum Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave je dobrovoľným združením pracovníkov fakulty. Centrum sa podieľa na príprave vedeckých textov prekladmi rukopisov zo slovenského jazyka do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a ruského. Svoje služby poskytuje pedagogickým a vedeckým pracovníkom Ekonomickej univerzity v Bratislave a v prípade voľných kapacít aj pedagogickým a vedeckým pracovníkom z iných univerzít a zamestnancom SAV.

Podrobnejšie informácie o činnosti a službách centra získate na dekanáte Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave.

 

Kontakt

SERESOVÁ, Katarína, Assoc. Prof. Mgr. Dipl. Ing., PhD.

SERESOVÁ, Katarína, Assoc. Prof. Mgr. Dipl. Ing., PhD.

Vice Dean for Development

Associate Professor

E2.09 +421 2 6729 5323

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.