Loading page...

Prekladateľské centrum Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave je dobrovoľným združením pracovníkov fakulty. Centrum sa podieľa na príprave vedeckých textov prekladmi rukopisov zo slovenského jazyka do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a ruského. Svoje služby poskytuje pedagogickým a vedeckým pracovníkom Ekonomickej univerzity v Bratislave a v prípade voľných kapacít aj pedagogickým a vedeckým pracovníkom z iných univerzít a zamestnancom SAV.

Podrobnejšie informácie o činnosti a službách centra získate na dekanáte Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave.

 

Kontakt         

doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD.

prodekanka pre rozvoj

Tel.: +421 2 6729 5323

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stay informed about current events at the faculty?