Milé študentky a študenti, presuny z krúžku do krúžku nie sú povolené.

V prípade, že sa nenachádzate  v niektorom krúžku pre anglický alebo nemecký jazyk, kontaktujte sekretariát Katedry anglického a Katedry nemeckého jazyka - p. Ružena Rajecká.

V prípade, že sa nenachádzate v niektorom krúžku pre francúzsky, španielsky, ruský, taliansky alebo slovenský jazyk, kontaktujte PaedDr. Jána Kerestyho, PhD. z Katedry románskych a slovanských jazykov.

Prípadné jazykové kolízie riešte s vyučujúcimi, kde vznikla kolízia.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.