Loading page...

Študijný program CUDZIE JAZYKY A INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

Fakulta aplikovaných jazykov ponúka komplexne akreditované vysokoškolské vzdelávanie na 1. a 2. stupni štúdia.

Na 1. a 2. stupni štúdia ponúkame:

  • Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry
  • Študijný program: cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia

Študijný program cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia ponúkame na oboch stupňoch štúdia v nasledovných jazykových kombináciách:

  • angličtina a nemčina
  • angličtina a francúzština
  • angličtina a španielčina
  • nemčina a francúzština
  • nemčina a španielčina

 

Academic Regulations

 
 
Stay informed about current events at the faculty?