Milé študentky, milí študenti,
 
radi by sme Vás informovali, že Národný štipendijný program  zverejnenil výzvu na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2021/2022.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2021 do 16:00 hod.

Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov 2.stupňa štúdia, doktorandov slovenských vysokých škôl a postdoktorandov.

Zároveň si Vám dovoľujeme dať do pozornosti aj najnovší Bulletin SAIA 3/2021:
https://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.