Loading page...

Študentský parlament Fakulty aplikovaných jazykov sa snaží vytvoriť čo najideálnejšie prostredie pre študentov. Členovia parlamentu pomáhajú študentom fakulty so štúdiom a oboznamujú ich s aktualitami z diania na fakulte. Vedeniu fakulty prezentujú problémy a pripomienky študentov.

Tím Študentského parlamentu FAJ organizuje a zabezpečuje pre študentov fakulty rôzne podujatia ako napríklad beániu, fakultné večierky, lámavicu atď. Taktiež sa stará o ubytovanie a umiestňovanie študentov do študentských domovov a snaží sa študentom pomôcť s ich každodennými problémami.

 

Členovia študentského parlamentu FAJ

  1. Andrej KINER – predseda
  2. Natália TOMAŠOVÁ – podpredseda
  3. Mária BAŠOVÁ
  4. Leonard GUŽIŇÁK
  5. Filip KIŠAC
  6. Patrik KOZÁR
  7. Marek LUKÁČ
  8. Iveta ŠOLTÉSOVÁ

 

Kontakt

Facebook: Facebook FanPage

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?