Rozvrh výučby cudzích jazykov pre študentov NHF, OF, FPM, FHI, FMV

Denné štúdium

Na rozvrh výučby cudzích jazykov sa prihlasujte cez AIS podľa inštrukcií svojej fakulty.

V prípade, že kurz, na ktorý sa chcete prihlásiť, nie je v rozvrhovej ponuke v AISe uvedený, kliknite sem:

Informácie ku kurzom románskych a slovanských jazykov, ktoré nie sú uvedené v rozvrhoch v AISe.

 

Externé štúdium

Katedra románskych a slovanských jazykov (Francúzsky, španielsky, taliansky a ruský jazyk a slovenčina pre cudzincov)

Termíny výučby pre študentov EXTERNÉHO ŠTÚDIA – LS 2019/2020

Katedra anglického jazyka

Termíny výučby pre študentov EXTERNÉHO ŠTÚDIA – LS 2019/2020

Katedra nemeckého jazyka

Termíny výučby pre študentov EXTERNÉHO ŠTÚDIA – LS 2019/2020

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.