Loading page...

Contact Info

NÉMETHOVÁ, Ildikó, PhDr., PhD.
NÉMETHOVÁ, Ildikó, PhDr., PhD.
Department of English Language
prodekanka pre medzinárodné vzťahy
odborná asistentka
D2.19
+421 2 6729 5219
...

Vyučované predmety

  • Oblastné a interkultúrne štúdie v anglickom jazyku I, II

Zameranie vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti

  • interkultúrna komunikácia,
  • reálie,
  • odborný ekonomický jazyk
Stay informed about current events at the faculty?