Loading page...

Contact Info

RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila, PhDr., PhD.
RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila, PhDr., PhD.
Department of English Language
odborná asistentka
D2.20
+421 2 6729 5220
...

Vyučované predmety

  • Odborná angličtina pre pokročilých (FMV, NHF, OF)

Zameranie vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti

  • diplomatický jazyk ako LSP,
  • odborný ekonomický jazyk
Stay informed about current events at the faculty?