Zriaďovacia listina Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave

Štatút FAJ

Organizačný poriadok Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave

Rokovací poriadok Akademického senátu FAJ

Rokovací poriadok Vedeckej rady FAJ

Zásady volieb do AS FAJ

Dlhodobý zámer rozvoja Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie 2019 - 2027

 

Dokumenty Programovej rady študijného programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia I. stupeň

Zápisnica PR CJaIK I. stupeň 29.11.2022

Zápisnica PR CJaIK I.stupeň 22.05.2022

Zápisnica PR CJaIK I.stupeň 02.05.2022

Zápisnica PR CJaIK I.stupeň 28.02.2022

Zápisnica PR CJaIK I.stupeň 19.01.2022

Zápisnica PR CJaIK I.stupeň 13.12.2021

Zápisnica PR CJaIK I.stupeň 06.12.2021

Zápisnica PR CJaIK I.stupeň 29.11.2021

Zápisnica PR CJaIK I.stupeň 25.11.2021

Zápisnica PR CJaIK I.stupeň 15.11.2021

Zápisnica PR CJaIK I.stupeň 08.11.2021

 

Dokumenty Programovej rady študijného programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia II. stupeň

Zápisnica PR CJaIK II. stupeň 29.11.2022

Zápisnica PR CJaIK II.stupeň 22.05.2022

Zápisnica PR CJaIK II.stupeň 02.05.2022

Zápisnica PR CJaIK II.stupeň 28.02.2022

Zápisnica PR CJaIK II. stupeň 19.01.2022

Zápisnica PR CJaIK II. stupeň 13.12.2021

Zápisnica PR CJaIK II. stupeň 06.12.2021

Zápisnica PR CJaIK II. stupeň 29.11.2021  

Zápisnica PR CJaIK II. stupeň 25.11.2021

Zápisnica PR CJaIK II. stupeň 15.11.2021

Zápisnica PR CJaIK II. stupeň 08.11.2021

 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.