Hodnotenie kvality pedagogického procesu sa na Fakulte aplikovaných jazykov realizuje v rámci celouniverzitného Integrovaného systému zabezpečovania a zdokonaľovania kvality. Proces monitorovania a hodnotenia kvality na EU v Bratislave sa uskutočňuje v súlade s nasledujúcimi internými predpismi:

 

Systém kvality sleduje a hodnotí úroveň pedagogického procesu, prácu jednotlivých pedagógov, kvalitu vyučovacích jednotiek, vyučovaných predmetov a celých študijných programov. O výsledkoch hodnotenia kvality sa každoročne podáva sumárna správa o kvalite.

 

Sumárne správy o kvalite

 

Prieskum názorov na vyučovací proces

V každom semestri príslušného akademického roka sa realizuje prieskum názorov na pedagogický proces prostredníctvom ankiet dostupných v Akademickom informačnom systéme AIS. Študenti aj vyučujúci majú možnosť vyjadriť svoj názor a zapojiť sa do nasledovných prieskumov názorov:

  1. Prieskum názorov študentov na predmet/učiteľa
  2. Prieskum názorov učiteľov na skupiny študentov
  3. Prieskum názorov na kvalitu medzinárodnej mobility

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.