Vedenie Akademického senátu FAJ EUBA:

Predsedníčka AS FAJ EUBA:

Mgr. Jana KUCHAROVÁ, PhD.

 

1. podpredsedníčka AS FAJ EUBA:

Mgr. Silvia ADAMCOVÁ, PhD.

 

2. podpredseda AS FAJ EUBA:

Bc. Petra PREDÁČOVÁ

 

Tajomníčka AS FAJ EUBA:

Mgr. Andrea TUREKOVÁ, PhD.

 

Členovia Akademického senátu FAJ EUBA:

Zamestnanecká časť:

Mgr. Silvia ADAMCOVÁ, PhD.

PhDr. Milena HELMOVÁ, PhD.

Mgr. Zuzana KOČIŠOVÁ

Mgr. Jana KUCHAROVÁ, PhD.

PhDr. Eva MAIEROVÁ, PhD.

Bc. Renáta MENCEROVÁ

PhDr. Jarmila RUSIŇÁKOVÁ, PhD.

Mgr. Andrea TUREKOVÁ, PhD.

Mgr. Martina ULIČNÁ, PhD.

Mgr. Dominika VARGOVÁ, PhD.

 

Študentská časť:

Adriana DRGOVÁ

Bc. Erika ĎATKOVÁ

Bc. Petra PREDÁČOVÁ

Bc. Lenka RAČEKOVÁ

Bc. Terézia SABOLOVÁ

 

Rokovací poriadok Akademického senátu FAJ

Zásady volieb do AS FAJ

  

Zápisnice zo zasadnutí AS FAJ

Správy o činnosti AS FAJ