Načítavam stránku...

Vedenie Akademického senátu FAJ EUBA:

Predsedníčka AS FAJ EUBA:

Mgr. Jana KUCHAROVÁ, PhD.

 

1. podpredsedníčka AS FAJ EUBA:

doc. Mgr. Mária SPIŠIAKOVÁ, PhD.

 

2. podpredseda AS FAJ EUBA:

Andrej KINER

 

Tajomníčka AS FAJ EUBA:

PhDr. Jana POSPÍŠILOVÁ

 

Členovia Akademického senátu FAJ EUBA:

Zamestnanecká časť:

Mgr. Silvia ADAMCOVÁ, PhD.

PhDr. Milena HELMOVÁ, PhD.

PaedDr. Zuzana HRDLIČKOVÁ, PhD.

Mgr. Zuzana KOČIŠOVÁ

Mgr. Jana KUCHAROVÁ, PhD.

PhDr. Elena MELUŠOVÁ, CSc.

PhDr. Jana POSPÍŠILOVÁ

PhDr. Jarmila RUSIŇÁKOVÁ, PhD.

doc. Mgr. Mária SPIŠIAKOVÁ, PhD.

 

Študentská časť:

Andrej KALÁSZ

Andrej KINER

Marek LUKÁČ

Noémi MIKLEOVÁ

Natália TOMÁŠOVÁ

 

Rokovací poriadok Akademického senátu FAJ

Zásady volieb do AS FAJ

 

Zápisnice zo zasadnutí AS FAJ

Správy o činnosti AS FAJ

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?