Načítavam stránku...

Vedenie Akademického senátu FAJ EUBA:

Predsedníčka AS FAJ EUBA:

Mgr. Jana KUCHAROVÁ, PhD.

 

1. podpredsedníčka AS FAJ EUBA:

Mgr. Silvia ADAMCOVÁ, PhD.

 

2. podpredseda AS FAJ EUBA:

Bc. Andrej KINER

 

Tajomníčka AS FAJ EUBA:

v procese voľby

 

Členovia Akademického senátu FAJ EUBA:

Zamestnanecká časť:

Mgr. Silvia ADAMCOVÁ, PhD.

PhDr. Milena HELMOVÁ, PhD.

Mgr. Zuzana KOČIŠOVÁ

Mgr. Jana KUCHAROVÁ, PhD.

Mgr. Iveta MAAROVÁ, PhD.

PhDr. Eva MAIEROVÁ, PhD.

Bc. Renáta MENCEROVÁ

PhDr. Jarmila RUSIŇÁKOVÁ, PhD.

Mgr. Andrea TUREKOVÁ, PhD.

 

 

Študentská časť:

Bc. Leonard GUŽIŇÁK

Erika CHREŇOVÁ

Andrej KALÁSZ

Bc. Andrej KINER

Noémi MIKLEOVÁ

 

 

Rokovací poriadok Akademického senátu FAJ

Zásady volieb do AS FAJ

 

Zápisnice zo zasadnutí AS FAJ

Správy o činnosti AS FAJ

2017

 

ZÁPISNICA

Z mimoriadneho neverejného zasadnutia Akademického senátu FAJ EUBA

zo dňa 24. 10. 2018

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?