Vedenie Akademického senátu FAJ EUBA:

Predsedníčka AS FAJ EUBA:

Mgr. Jana KUCHAROVÁ, PhD.

 

1. podpredsedníčka AS FAJ EUBA:

Mgr. Silvia ADAMCOVÁ, PhD.

 

2. podpredseda AS FAJ EUBA:

v procese voľby..

 

Tajomníčka AS FAJ EUBA:

Mgr. Andrea TUREKOVÁ, PhD.

 

Členovia Akademického senátu FAJ EUBA:

Zamestnanecká časť:

Mgr. Silvia ADAMCOVÁ, PhD.

PhDr. Milena HELMOVÁ, PhD.

Mgr. Zuzana KOČIŠOVÁ

Mgr. Jana KUCHAROVÁ, PhD.

Mgr. Iveta MAAROVÁ, PhD.

PhDr. Eva MAIEROVÁ, PhD.

Bc. Renáta MENCEROVÁ

PhDr. Jarmila RUSIŇÁKOVÁ, PhD.

Mgr. Andrea TUREKOVÁ, PhD.

Mgr. Dominika Vargová, PhD.

 

Študentská časť:

Erika CHREŇOVÁ

Andrej KALÁSZ

Noémi MIKLEOVÁ

 

Rokovací poriadok Akademického senátu FAJ

Zásady volieb do AS FAJ

  

Zápisnice zo zasadnutí AS FAJ

Správy o činnosti AS FAJ