Načítavam stránku...

Vedecká rada Fakulty aplikovaných jazykov

 1. Predseda VR FAJ : doc. PhDr. Radoslav ŠTEFANČÍK, MPol., Ph.D., dekan FAJ
 2. Podpredseda VR FAJ: PhDr. Tatiana HRIVÍKOVÁ, PhD., prodekanka pre vedu a výskum
 3. prof. PhDr. Lívia ADAMCOVÁ, PhD.
 4. doc. PhDr. Daniela BREVENÍKOVÁ, CSc.
 5. PaedDr. Eva STRADIOTOVÁ, PhD.,  prodekanka pre vzdelávanie
 6. PhDr. Ildikó NÉMETHOVÁ, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy
 7. doc. Mgr. Ing. Katarína SERESOVÁ, PhD.,  prodekanka pre rozvoj
 8. doc. PhDr. Danuša LIŠKOVÁ, CSc.,  FAJ EU v Bratislave
 9. prof. PhDr. Štefan POVCHANIČ, PhD.,  FAJ EU v Bratislave
 10. doc. PhDr. Ladislav LAPŠANSKÝ, CSc., FAJ EU v Bratislave                                                                                                                                                                                                 
 11. doc. PhDr.Helena ŠAJGALÍKOVÁ, PhD., FAJ EU v Bratislave
 12. doc. Mgr. Mária SPIŠIAKOVÁ, PhD., FAJ EU v Bratislave

 

Členovia vedeckej rady FAJ EU v Bratislave z iných fakúlt

   13. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, PhD., prodekanka FMV EU v Bratislave

   14. doc. Ing. Mária VOJTKOVÁ, PhD., FHI EU v Bratislave

 

Členovia vedeckej rady, ktorí nie sú členmi akademickej obce EU v Bratislave

    15. Univ. -Prof. inDoz. inDr.in Irena ZAVRL, PhD., Fachhochschulstudiengänge Burgenland Ges. m.b.H, Eisendstadt, Rakúsko

 1. prof. PhDr. Peter ĎURČO, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 2. doc. PhDr. Alexander DULEBA, CSc., riaditeľ Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
 3. prof. Mgr. Martin OLOŠTIAK, PhD., Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, prodekan pre vedu, výskum, umeleckú činnosť a doktorandské štúdium
 4. doc. Mgr. Tomáš KÁŇA, Ph.D., Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR
 5. doc. PhDr. Eva SZÉHEROVÁ, CSc.
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?