Načítavam stránku...

Interní členovia

 1. Predseda VR FAJ : doc. PhDr. Radoslav ŠTEFANČÍK, MPol., Ph.D., dekan FAJ
 2. Podpredseda VR FAJ: doc. Mgr. Mária SPIŠIAKOVÁ, PhD., prodekanka pre vedu a výskum
 3. prof. PhDr. Lívia ADAMCOVÁ, PhD.
 4. doc. PhDr. Daniela BREVENÍKOVÁ, CSc.
 5. PhDr. Eva STRADIOTOVÁ, PhD.,  prodekanka pre vzdelávanie
 6. PaedDr. Eleonóra ZSAPKOVÁ, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy
 7. doc. Mgr. Ing. Katarína SERESOVÁ, PhD.,  prodekanka pre rozvoj
 8. doc. PhDr. Danuša LIŠKOVÁ, CSc.,  FAJ EU v Bratislave
 9. doc. PhDr. Helena ŠAJGALÍKOVÁ, PhD., FAJ EU v Bratislave
 10. doc. PhDr. Mgr. Tatjana GRIGORJANOVÁ, PhD., FAJ EU v Bratislave
 11. doc. Mgr. Zuzana GAŠOVÁ, PhD. FAJ EU v Bratislave
 12. PhDr. Ildikó NÉMETHOVÁ, PhD., FAJ EU v Bratislave

Externí členovia

 1. Univ. -Prof. inDoz. inDr.in Irena ZAVRL, PhD., Fachhochschule Burgenland Ges. m.b.H, Eisendstadt, Rakúsko
 2. prof. PhDr. Peter ĎURČO, CSc., FF UCM v Trnave
 3. prof. Mgr. Martin OLOŠTIAK, PhD., FF PU v Prešove
 4. prof. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc., Vysoká škola politických a spoločenských vied, Kutná Hora
 5. doc. Mgr. Irina DULEBOVÁ, PhD., FF UK v Bratislave
 6. doc. Mgr. Tomáš KÁŇA, Ph.D., Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?