stefancik_radoslav_zmenseny.jpg

doc. PhDr. Radoslav ŠTEFANČÍK, MPol., Ph.D.

dekan fakulty

 

miestnosť: D2.24

tel.: +421 2 6729 5225, +421 2 6729 5146

e-mail:

 

PaedDr. Eva STRADIOTOVÁ, PhD.

PaedDr. Eva STRADIOTOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie, štatutárna zástupkyňa dekana

 

miestnosť: D2.26

tel.: +421 2 6729 5226

e-mail:

 

doc. Mgr. Mária SPIŠIAKOVÁ, PhD.

doc. Mgr. Mária SPIŠIAKOVÁ, PhD.

prodekanka pre vedu a výskum

 

miestnosť: D2.38

tel.: +421 2 6729 5238

e-mail:

 

PhDr. Ildikó NÉMETHOVÁ, PhD.

Dr. habil. PhDr. Ildikó NÉMETHOVÁ, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy

 

miestnosť: D2.19

tel.: +421 2 6729 5219

e-mail:

 

doc. Mgr. Ing. Katarína SERESOVÁ, PhD.

doc. Mgr. Ing. Katarína SERESOVÁ, PhD.

prodekanka pre rozvoj

 

miestnosť: E2.09

tel.: +421 2 6729 5323

e-mail:

 

 denisabecakova 300 faj 16022023 6505 upr

Ing. Denisa Běčáková

tajomníčka fakulty

 

miestnosť: D2.18

tel.: +421 2 6729 5221

e-mail:

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.