Milé kolegyne, milí kolegovia, členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FAJ EUBA, 

pozývame Vás na voľby do zamestnaneckej časti AS EUBA, ktoré sa uskutočnia 05. apríla 2023 (streda) od 12.30h do 13.00h na FAJ EUBA v zasadačke dekana FAJ EUBA.

Návrhy na kandidátov do AS EUBA za zamestnaneckú časť akademckej obce FAJ EUBA predložia členovia akademickej obce dňa 29. marca 2023 od 12.30h do 13.00h v zasadačke dekana FAJ EUBA členom volebnej komisie priamo do rúk.

Srdečne blahoželáme študentke Erike Dvorjakovej, ktorá sa umiestnila v celouniverzitnom kole SVOČ za akademický rok 2021/2022 za 1. stupeň štúdia na 3. mieste s prácou "RODOVÁ (NE)ROVNOSŤ V ŽENSKOM FUTBALE V ŠPANIELSKU" pod vedením Mgr. Maríe Carmen Sánchez Vizcaíno, M.Phil., PhD.

Diplom za účasť v celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti za FAJ získala: Mgr. Sofia Maszayová s prácou “NO ONE CAN BREAK US, WE ARE STRONG! WE ARE UKRAINIANS!” MEDIA PORTRAIT OF THE UKRAINIAN PRESIDENT pod vedením Mgr. Silvie Adamcovej, PhD.

Srdečne blahoželáme!