Načítavam stránku...

Pozvánka na International Study Abroad Fair 2018 na EU v Bratislave

V utorok 27. februára 2018 od 10:00 do 14:00 hod. sa vo vestibule hlavnej budovy EU v Bratislave bude konať 1. ročník International Study Abroad Fair – podujatia určeného nielen pre záujemcov o štúdium v zahraničí ale aj pre tých, ktorí by radi získali cenné informácie  k svojmu pobytu priamo od študentov zahraničných univerzít.

EU v Bratislave dlhodobo patrí na Slovensku medzi univerzity s najvyšším podielom odchádzajúcich študentov do zahraničia ako aj prichádzajúcich študentov na študijný pobyt na univerzite. Toto podujatie je jedným z podporných nástrojov, ako umožniť domácim študentom spoznať svojich spolužiakov zo zahraničia, univerzity, ktoré reprezentujú a získať tiež viac informácií o možnostiach štúdia a stáže v zahraničí. Počas podujatia budú študentom k dispozícii aj informačné stánky o programe Erasmus+ a študijných programoch v cudzích jazykoch.

V letnom semestri 2017/2018 študuje na EU v Bratislave takmer 200 zahraničných študentov z 26 štátov na štyroch kontinentoch v rámci výmenných mobilitných programov ako Erasmus+, CEEPUS, medzivládnych alebo bilaterálnych dohôd.

international study fair

Milé študentky a študenti,

Vaše zaradenie do jazykového krúžku a príslušný rozvrh nájdete v časti Štúdium/Študenti ostatných fakúlt:

Rozdelenie do krúžkov

Rozvrhy jazykových krúžkov

 

Dóležité upozornenie: 

Presuny medzi krúžkami rôznych učiteľov nie sú povolené. Kolízie medzi prvým cudzím jazykom a druhým cudzím jazykom sa riešia s vyučujúcimi, ktorí Vám ponúknu alternatívne riešenie danej situácie. V prípade, že vyučujúci nedokážu vyriešiť kolíziu, potom ju riešim ja s vyučujúcimi.

 

S pozdravom,

PaedDr. Eva Stradiotová, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

Fakulta aplikovaných jazykov

Ekonomická univerzita v Bratislave

Milé kolegyne, milí kolegovia, milé študentky, milí študenti FAJ EU v Bratislave,

srdečne vás všetkých pozývam na zasadnutie Akademickej obce Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa uskutoční v stredu, dňa 13. decembra 2017 o 13:00 hodine v Spoločenskej miestnosti V2.

Bližšie informácie a program zasadnutia nájdete v priloženej pozvánke.

 

Teším sa na Vašu účasť.

Všetkým vám prajem krásny a pokojný adventný čas.

 

S pozdravom

Mgr. Jana Kucharová, PhD.

predsedníčka Akademického senátu FAJ EUBA

 

 

Vážení pedagógovia, vážení študenti,

v rámci 5. ročníka INTERNATIONAL TEACHING AND TRAINING WEEK 2017 Effectively Managing Teams si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na prednášku profesora Alexeya Fominykha, Volga State University of Technology (Russia), ktorá sa uskutoční 18.10.2017 o 9:15 v miestnosti B1.10. Jazyk prednášky je angličtina.

 

Alexey Fominykh heads the International Project Office at Volga State University of Technology in Yoshkar-Ola (Mari El Republic, Russian Federation), and works as Research Fellow at Jean Monnet Centre of Excellence of Volga Tech. He has been working in international education since 1999. He took part in 7 Tempus and Erasmus joint inter-university projects, and was among the first Russian international academic administrators on a specialized Fulbright Program to Teachers College at Columbia University and the University of Minnesota in 2007. He also lectures on International Relations at Mari State University in Yoshkar-Ola and cooperates with the Russian International Affairs Council in Moscow on research and educational projects on international education, public and cultural diplomacy.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Milé kolegyne a kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie a diskusiu s Kjellom R. Knudsenom, Ph.D., mentorom EU v Bratislave pre proces medzinárodnej akreditácie AACSB. Účasť všetkých zamestnancov je vítaná, urobíte si predstavu, o čom medzinárodná akreditácia je a prečo je pre nás dôležitá.

Z uvedených časov stretnutí si prosím vyberte to, ktoré Vám najlepšie vyhovuje.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Pozvánka na Workshop AACSB page 001

Vážení študenti,

 

venujte prosím pozornosť nasledovným termínom zápisov a priloženým informáciám.

 

S pozdravom

 

Zuzana Bihariová

študijné oddelenie

 

Fakulta aplikovaných jazykov

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b

852 35  Bratislava

 

t.č.: 02/6729 5216

 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?