Vážené členky, vážení členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FAJ EUBA za KJaT, 

 

dňa 17. júna 2024 sa uskutočnili doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti AS FAJ EU v Bratislave za KJaT. 

Na základe počtu získaných hlasov kandidátov za členov AS FAJ EU v Bratislave sa členom zamestnaneckej časti AS FAJ EU v Bratislave stáva:

 

Mgr. Jozef Štefčík, PhD.

 

Protokol o výsledku doplňujúcich volieb za členov zamestnaneckej časti AS FAJ EU v Bratislave

Protokol o overení návrhov na kandidátov za člena zamestnaneckej časti AS FAJ EUBA

Protokol o etablovaní volebnej komisie

VYHLÁŠKA volebnej komisie na doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti AS FAJ EUBA za KJaT

VÝZVA na podávanie návrhov na kandidátov za členov zamestnaneckej časti AS FAJ EUBA za KJaT

Návrhový list na kandidáta za člena AS FAJ EUBA za KJaT

POZVÁNKA na doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti AS FAJ EUBA za KJaT

Zoznam oprávnených voličov

 

Srdečne blahoželáme,

Volebná komisia

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.